Universal Robots

kolaboratívny robot
ľudia a roboti na jednom pracovisku

CNC obrábanie

výroba presných
komponentov

Automatizácia

unikátne riešenie pre
integráciu priemyselných robotov

PAL.co

Sériovo vyrábané robotické paletizačné pracovisko.

Vysoká flexibilita | Intuitívny softvér | Rýchle nasadenie

viac o Pal.co

Zoznámte sa s jednotkou medzi kolaboratívnymi robotmi

Prezrite si videá aplikácií, inštalácie
a obsluhy Universal Robots.

VIDEÁ

Blog

Články, novinky a videá z robotiky, automatizácie a strojárskej výroby.

Leštenie a brúsenie robotom bez programovania s 3D kamerou, umelou inteligenciou a aktívnym prítlakom

Najnovšia generácia pokročilých kolaboratívnych robotov už funguje pre leštenie a brúsenie aj bez programovania. Intuitívne ako na tablete. Aj pre častú zmenu sortimentu. Ready-made riešenie s pokročilým riadením. Odpadajú tak zdĺhavé úlohy programovania zložitých tvarov.

Ready-made robotická bunka pre vstrekolisy a ukladanie plastových dielov s UR10e a Pickit3D

Moico je cobot využívajúci 3D kameru Pickit3D, je určený pre injection molding. V Stimba nasadzujeme koboty Moico k vstrekolisom od roku 2018. Každú aplikáciu pripravíme na vybranú rodinu výliskov a spôsob ukladania.

Paletizačný cobot PALco v HOPI logistics

Paletizačný cobot PALco má za úlohu ukladať na palety krabice rôznych rozmerov a váh. Hlavne však s presným nastavením orientácie štítkov a s kartónovými preložkami všade kde treba podľa vychystávacieho predpisu.

Obsluha CNC kolaboratívnym robotom | EKOM

Zakladanie kusov kolaboratívnym robotom do CNC stroja v piešťanskej firme Ekom. Použité presné zakladanie do prípravkov, overenie založenia, aktívna komunikácia s CNC, silový senzor, odihlenie kusov

Paletizačný cobot PAL.co už od 49.900€

Paletizácia bez námahy s Universal robots Všetky nastavenia paletizačného cobota

Očakávajme neočakávané s prof. Košturiakom – videopozvánka

  Na konferencii Očakávajme neočakávané sa podelím o svoje skúsenosti

Nová generácia Universal robots e-series od augusta 2018

Nová generácia kolaboratívnych robotov Universal Robots e-series sa práve začala

Koboti v českej strojárenskej výrobe pri CNC sústruhoch

CNC Trčka je malá rodinná firma neďaleko Ostravy. Majú 26

Rozhovor s Andrejom Bielikom v Prúmyslovém inženýrství

Ak chcem zmeniť svet, musím začať od seba. Rozhovor o

Kolaboratívne roboty UR pomáhajú Xiamen Runner Corp. prostredníctvom 64 cobotov dosiahnuť flexibilnú výrobu

V skratke: Jeden z najväčších svetových výrobcov kúpelňových doplnkov a

Bionická chobotnica? OctopusGripper od Festa

Festo rieši super veci. Aplikuje princípy, ktoré vyvinula príroda do

Kolaboratívni roboti v automobilovom priemysle

Dejiny robotiky boli odjakživa úzko späté s automobilovým priemyslom. Spoločnosť

UR robot + cloud = ako na smart manufacturing zjednodušene

Zoberiete jednoducho webkameru, spojíte s UR cobotom a celé to cez malý

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk