Obsluha CNC strojov

Robotická výmena kusov v CNC sústruhoch a obrábacích centrách patrí medzi najčastejšie aplikácie s Universal robots. Vieme ju realizovať veľa spôsobmi a v rozličnej miere automatizácie.

V realite nie je veľa strojov a pracovísk predpripravených pre implementáciu robota. Máme skúsenosti ako vyriešiť prepojenie s najstaršími, aj najnovšími typmi strojov.

Pri realizácii pracoviska je viacero aspektov, na ktoré treba myslieť a venovať im pozornosť:

 1. má byť pracovisko fixné, alebo presunuteľné? | ako vyriešiť následnú presnosť zakladania
 2. aká bude komunikácia CNC – cobot? | profi riešenie je vytvoriť komunikáciu a M-kody
 3. ako budú upnuté kusy v CNC? | nie vždy treba nové zveráky / skľučovadlá, ale často áno
 4. ako si robot nájde nové kusy? | riešime cez rôzne palety / kamery / gravitačné zásobníky podľa sortimentu
 5. ako uchopíme kusy robotom? | klasické pneumatické grippre sú silné, ale majú limity v rozsahu / kolaboratívne grippre sú značne univerzálnejšie, bezpečnejšie, ale nemusia byť vždy najvhodnejšie
 6. treba meniť grippre a nástroje? | pri našich riešeniach používame SMED prístup s manuálnou rýchlovýmenou alebo plne automatickú robotickú výmenu nástrojov / je to vecou zadania-riešenia
 7. treba ďalšie opracovanie dielov / postprocessing? | ak máme voľný cyklový čas, prečo to nevyužiť? S najnovšími technológiami nielen meriame, ale vieme aj odihlovať, brúsiť, či leštiť kusy
 8. výroba bude jednoúčelová | s častým striedaním rodiny dielov? | široký sortiment?
 9. treba čistiť zveráky a diely? | často integrujeme ofuk tak aby sme sa odstránili triesky z čelustí, či emulziu z kusov

Presunuteľné pracovisko vs. presné zakladanie do CNC

Mobilita, modulárnosť a flexibilita sú nielen trendy, ale aj reálne potreby. 80% pracovísk, ktoré realizujeme sú presunuteľné. V strojárine je však často dôležitá vysoká presnosť zakladania. Tú riešime napríklad:

 1. Prípravkami v podlahe, alebo konštrukcii stroja – príklad z Ekom, Piešťany:
Prípravok pre presné pripojenie robotickej bunky k CNC sústruhu
Prípravok pre presné pripojenie robotickej bunky k CNC sústruhu

2. Využitím silových senzorov robota a špeciálnych gripprov pre presné opretie kusu o dorazy / čelá. Príklad video z Bauer Gear Motors – 100+ rozličných výrobkov v 2 rodinách (pastorky, kolesá) riešené len 2 programami na základe silového senzora a nahmatania. V tomto prípade bolo pracovisko kotvené a s bezpečnostnými prvkami.

Komunikácia CNC – kolaboratívny robot

Existujú jednoduché riešenia, kedy si robot otvorí aj zatvorí dvere stroja s gripprom a stláča tlačítka pre spustenie cyklov. Dá sa aj tak, ale je to často pomalé a nie vždy spoľahlivé riešenie. Nižšie – príklad usporiadania pracoviska pri obrábacom centre:

Štandardom pri riešeniach dodávaných zo Stimba je vytvorenie komunikačného rozhrania s CNC strojom – či už na báze Ethernet / Modbus, alebo jednoduchých vstupov a výstupov v elektroskrini. Tieto však ďalej v programe CNC stroja používame pomocou podprogramov a vytvorených špeciálnych M funkcii / M-kódov.

Príklad z výroby v Stimba, kde maličký ex-demo robot UR3 je prepojený s dvojpaletovým centrom a naviac ako predpríprava odihluje kusy. Robot aktívne komunikuje so strojom, otáča stôl, zverák, spúšťa program a opačne stroj dáva spätné väzby.

Príprava polotovarov pre robota – kľúč k dobrému výsledku

Najčastejšie spôsoby sú:

 1. Fixné pozície na palete – najmä pre veľmi presné zakladania a úzky sortiment. Viď príklad Ekom: https://www.stimba.sk/obsluha-cnc-kolaborativnym-robotom-ekom/
 2. Spádové zásobníky – gravitačné riešenia sú často presné a zároveň lacné – vhodné pri menších kusoch a väčších množstvách v zásobe. Veľmi ľahko sa dopĺňajú.
 3. Paletové miesta s využitím gravitácie – riešenie používané často pri malých sériách a okrúhlych, alebo obdĺžnikových vstupoch. Robot má pripravený raster na odobratie kusu buď na rovnej palete alebo zošikmenej tak, aby kusy padli do “vinkla”. Najmä pri zošikmení je veľká výhoda presnosť odobratia a následného založenia.
 4. Identifikácia polohy polotovarov kamerou – Používame viacero typov 2D, 2.5D a 3D kamier. Pre bežné aplikácie sa dobrým riešením javí napríklad OnRobot Eyes – keďže okrem X,Y na stole určí aj výšku, tak stačí výrobky položiť na stôl aj na seba a kamera s robotom si ich nájdu

Príklad: Slovarm | Jedna z prvých realizácii s Universal robots na Slovensku. Používa jednoduchý spádový zásobník. Ovládanie a komunikácia so strojom je riešená pomocou jednoduchého napojenia sa na tlačítka – zopnutie signálu v ovládacom panely. Počas práce robota bol zamedzený prístup do oblasti jeho pohybu a obsluha mala za úlohu len dopĺňať polotovary.

Príklad individuálneho gravitačného usporiadania polotovarov:

Stimba má vlastnú CNC výrobu a sesterská firma Bost má 30 ročné skúsenosti z predaja a uvedenia do užívania stoviek CNC strojov v SR a ČR.

Súvisiace videá

Ekom | obsluha CNC | ...

Ekom Piešťany je popredný slovenský výrobca dentálnych a medicinálnych kompresorov s exportom do celého sveta s viac ako…

kontrola kvality, obsluha CNC, stimba aplikácie,

Bauer | obsluha CNC | ...

Bauer Gear Motor je popredný svetový výrobca motorov a prevodoviek (automatizácia v automotive, využitie v bielej technike,…) so…

automotive, obsluha CNC, stimba aplikácie,

Ekom: obsluha CNC kobotom a ...

Problém: Prekĺznutie kusu v čelustiach robota pri upínaní. Potencionálne zničenie nástrojov. Overiť správnosť založenia. Presné zakladanie kusu ľudskou…

automotive, kontrola kvality, obsluha CNC, stimba aplikácie,

Súvisiace články

Riešenia robotiky

Paletizačný cobot Palco

Palco bol vyvinutý v Trenčíne v spolupráci s nórskym Rocketfarm. Je nasadený v 24/7 prevádzkach a reálne ukladá až do 45 krabíc/min alebo do výšky 2,1m. Užívatelia si vedia vlastné aj veľmi zložité layouty pripraviť sami.

zistiť viac

Zváranie robotom

Zváranie s Universal Robots predstavuje krátku dobu návratnosti investície, zvýšenie produktivity a prietoku výroby s nadstavbou pre UR pre jednoduché programovanie aj bez predchádzajúcich skúseností. Využije aj Vašu staršiu zváračku, aj pri malosériach od 2 ks.

zistiť viac

Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive na slovensku.

zistiť viac

Automatický sorting – triedenie produktov

Sorting v automatickej podobe s všestranným využitím.

zistiť viac

Nanášanie a dávkovanie tmelov a lepidiel

Plug&play nanášanie rôznych lepidiel, silikónov, butylov, tesnení, izolácii

zistiť viac

Obsluha CNC strojov

Ani obsluha CNC s kolaboratívnym robotom nemusí byť komplikovaná, či už sa jedná o staré, alebo nové zariadenia, automatizovať je možné takmer všetko.

zistiť viac

Brúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie kolaboratívnymi robotmi je cenovo podstatne

zistiť viac

Lakovanie

Revolúcia v lakovaní a nanášaní farby s využitím kolaboratívnych robotov.

zistiť viac

Linka na balenie produktov do krabíc

Všetko modulárne s Universal robots. Vyformovanie a podlepenie krabice | výstupná kontrola produktu | vloženie do krabice | zatvorenie krabice | paletizácia

zistiť viac

Skrutkovanie

Automatizovanie skrutkovania s kolaboratívnymi robotmi

zistiť viac

Odihlovanie

Plne automatické odihlovanie kolaboratívnym robotom takmer akéhokoľvek obrobku.

zistiť viac

Sme pripravený
na akékoľvek výzvy

V Stimbe nájdeme riešenie na každý problém automatizácie. Robota naprogramuje, navrhneme jeho príslušenstvo, otestujeme a celé robotické pracovisko u vás odladíme a zaškolíme personál nielen na obsluhu ale ja na zmenu výrobného procesu.

kontaktujte nás