Obsluha CNC strojov

Automatická obsluha starších i novších CNC zariadení. Rýchle prepojenie väčšiny značiek CNC strojov s cobotmi Universal Robots.

Obsluha CNC stroja cobotom nemusí byť vôbec tak komplikovaná, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Automatické otváranie dverí, skľučovadiel, zverákov alebo používanie G-kódov hravo zvládne aj cobot. Drvivú väčšinu CNC strojov dokážeme prepojiť s cobotmi Universal Robots. Či už máte vo svojej výrobe nové alebo staršie CNC stroje, prenechajte ich obsluhu kolaboratívnym robotom! 

Obsluha CNC sa v spoločnosti CNC Trčka stala doménou cobotov. Kolaboratívne roboty pomohli navýšiť produkciu až o 40 %, plán je zvýšiť celkovú produkciu vďaka cobotom až o 150 %.

Obsluha CNC cobotom, teda robotická výmena kusov v CNC sústruhoch a obrábacích centrách, patrí medzi najčastejšie aplikácie s Universal Robots. V porovnaní s operátormi obsluhujúcimi CNC stroje poskytujú coboty mnoho výhod. Pracujú nepretržite a ich schopnosť opakovať úlohy s konzistentnou presnosťou prispieva k nižšej miere chybovosti a vyššej kvalite výroby. 

Konzistentný výkon a vyššia produktivita

Jednou z hlavných výhod použitia cobota pri obsluhe CNC strojov je zvýšenie produktivity. Cobot dokáže vykonávať úlohy s vysokou presnosťou aj pri vysokej opakovateľnosti – zabezpečuje konzistentný výkon. Nepretržitá prevádzka, nižšia chybovosť, konzistentnosť a vyššia efektivita predstavujú najčastejšie dôvody pre integráciu cobota do výrobného procesu. 

Flexibilita 

Cobot sa dokáže ľahko prispôsobiť rôznym úlohám a pracovným podmienkam. Operátor môže cobota jednoducho preprogramovať na vykonávanie nových úloh alebo zmeniť jeho pracovné nastavenia podľa potreby. Cobot tak môže obsluhovať rôzne typy CNC strojov alebo vykonávať rozličné úlohy v rámci výrobného procesu. Vzhľadom na schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým podmienkam predstavujú coboty univerzálne riešenie pre viaceré výrobné aplikácie.

→ Coboty nepotrebujú svoj vlastný ohraničený priestor oddelený od operátorov. V porovnaní s konvenčnými automatizovanými systémami sú kompaktnejšie, flexibilnejšie, nevyžadujú rozsiahle nastavovania a majú nižšie náklady na implementáciu a údržbu. Kolaboratívne roboty sú vybavené softvérom a senzormi, ktoré im umožňujú bezpečne a efektívne pracovať v blízkosti ľudí.

Atraktívnejšia práca pre pracovníkov

Kolaboratívny robot sa okrem komplexného zakladania do CNC dokáže postarať aj o ďalšie činnosti – rôzne formy ofuku a čistenia dielu, odihlovanie, brúsenie… Obsluha sa vďaka tomu môže sústrediť na iné druhy prác – napr. kontrolu kvality, korekcie a ďalšie. 

Obsluha CNC sústruhu robotom
Obsluha CNC sústruhu robotom

Implementácia cobota

V realite veľa strojov a pracovísk nie je predpripravených pre implementáciu robota, to však nemusí predstavovať žiaden problém. Máme skúsenosti s prepájaním cobotov s najnovšími, ale i najstaršími typmi CNC strojov.

Pred samotnou realizáciou pracoviska si definujeme: 

 1. má byť pracovisko fixné alebo presunuteľné? | ako vyriešiť následnú presnosť zakladania?
 2. aká bude komunikácia CNC – cobot? | profi riešenie je vytvoriť komunikáciu a M-kódy
 3. ako budú upnuté kusy v CNC? | nie vždy sú potrebné nové zveráky / skľučovadlá
 4. ako si robot nájde nové kusy? | riešime cez rôzne palety / kamery / gravitačné zásobníky podľa sortimentu
 5. ako uchopíme kusy robotom? | klasické pneumatické grippre sú silné, ale majú limity v rozsahu / kolaboratívne grippre sú značne univerzálnejšie, bezpečnejšie, nemusia však byť vždy najvhodnejšie
 6. treba meniť grippre a nástroje? | pri našich riešeniach používame SMED prístup s manuálnou rýchlovýmenou alebo plne automatickú robotickú výmenu nástrojov
 7. treba ďalšie opracovanie dielov / postprocessing? | ak máme voľný cyklový čas, môžeme ho využiť napr. na odihlovanie, brúsenie či leštenie
 8. bude výroba jednoúčelová | s častým striedaním rodiny dielov? | široký sortiment?
 9. treba čistiť zveráky a diely? | často integrujeme ofuk, aby sme odstránili triesky z čeľustí či emulziu z kusov

Presné zakladanie do CNC

Mobilita, modulárnosť a flexibilita nie sú len trendy, ale aj reálne potreby firiem. Až 80 % pracovísk, ktoré realizujeme, sú presunuteľné. V strojárine je však často dôležitá vysoká presnosť zakladania. Tú riešime napríklad:

 1. Prípravkami v podlahe alebo konštrukcii stroja
Prípravok pre presné pripojenie robotickej bunky k CNC sústruhu
Ekom, Piešťany: Prípravok pre presné pripojenie robotickej bunky k CNC sústruhu

2. Využitím silových senzorov robota a špeciálnych gripprov pre presné opretie kusu o dorazy / čelá

Bauer Gear Motor, Zlaté Moravce – výrobca motorov a prevodoviek: 100+ rozličných výrobkov v 2 rodinách (pastorky, kolesá) riešené len 2 programami na základe silového senzora a nahmatania. Pracovisko je kotvené a s bezpečnostnými prvkami.

Výroba pastorkov a ozubených kolies je pomerne náročná strojárska výroba s toleranciami v tisícinách milimetra. Výrobný proces musí byť dokonale odladený. Najmenšia chybička ústi do nezhodnej výroby. V prípade spoločnosti Bauer Gear Motor používa cobot vďaka silovému senzoru len 2 programy na 2 rodiny a 140 typov súčiastok.

Komunikácia CNC – kolaboratívny robot

Štandardom našich riešení je vytvorenie komunikačného rozhrania s CNC strojom – či už na báze Ethernet / Modbus alebo jednoduchých vstupov a výstupov v elektroskrini. Tieto však ďalej v programe CNC stroja používame pomocou podprogramov a vytvorených špeciálnych M funkcií / M-kódov.

Cobota sme prepojili s riadiacim systémom staršieho CNC stroja. Odihlovanie jednotlivých kusov a obsluha CNC obrábacieho centra – to je úloha tohto malého kolaboratívneho robota UR3.

Príklad z výroby v Stimba: maličký ex-demo robot UR3 je prepojený s dvojpaletovým centrom, jednotlivé kusy (hydraulické klapky) naviac aj odihluje. Robot aktívne komunikuje so strojom, otáča stôl, zverák, spúšťa program a opačne stroj dáva spätné väzby.

Príprava polotovarov pre robota – kľúč k dobrému výsledku

Najčastejšie spôsoby sú:

 1. Fixné pozície na palete – najmä pre veľmi presné zakladania a úzky sortiment.

  → prečítajte si viac o riešení v Ekom Piešťany
 1. Spádové zásobníky – gravitačné riešenia sú presné a zároveň lacné. Sú vhodné pri menších kusoch a väčších množstvách v zásobe. Veľmi ľahko sa dopĺňajú.

  → prečítajte si viac o riešení v spoločnosti Slovarm
 1. Paletové miesta s využitím gravitácie – riešenie používané často pri malých sériách a okrúhlych alebo obdĺžnikových vstupoch. Robot má pripravený raster na odobratie kusu – buď na rovnej palete alebo zošikmenej tak, aby kusy padli do „vinkla“. Veľkou výhodou je presnosť odobratia a následného založenia.

 2. Identifikácia polohy polotovarov kamerou – Používame viacero typov 2D, 2.5D a 3D kamier. Pre bežné aplikácie je efektívnym riešením napríklad OnRobot Eyes – okrem X,Y na stole určí aj výšku. Výrobky tak stačí položiť na stôl (pokojne aj na seba) a kamera s robotom si ich nájdu.

Riešenia robotiky

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás