Obsluha CNC strojov

Automatická obsluha starších i novších CNC zariadení. Rýchle prepojenie väčšiny značiek CNC strojov s cobotmi Universal Robots.

Robotická výmena kusov v CNC sústruhoch a obrábacích centrách patrí medzi najčastejšie aplikácie s Universal robots. Vieme ju realizovať veľa spôsobmi a v rozličnej miere automatizácie.

V realite nie je veľa strojov a pracovísk predpripravených pre implementáciu robota. Máme skúsenosti ako vyriešiť prepojenie s najstaršími, aj najnovšími typmi strojov.

Pri realizácii pracoviska je viacero aspektov, na ktoré treba myslieť a venovať im pozornosť:

 1. má byť pracovisko fixné, alebo presunuteľné? | ako vyriešiť následnú presnosť zakladania
 2. aká bude komunikácia CNC – cobot? | profi riešenie je vytvoriť komunikáciu a M-kody
 3. ako budú upnuté kusy v CNC? | nie vždy treba nové zveráky / skľučovadlá, ale často áno
 4. ako si robot nájde nové kusy? | riešime cez rôzne palety / kamery / gravitačné zásobníky podľa sortimentu
 5. ako uchopíme kusy robotom? | klasické pneumatické grippre sú silné, ale majú limity v rozsahu / kolaboratívne grippre sú značne univerzálnejšie, bezpečnejšie, ale nemusia byť vždy najvhodnejšie
 6. treba meniť grippre a nástroje? | pri našich riešeniach používame SMED prístup s manuálnou rýchlovýmenou alebo plne automatickú robotickú výmenu nástrojov / je to vecou zadania-riešenia
 7. treba ďalšie opracovanie dielov / postprocessing? | ak máme voľný cyklový čas, prečo to nevyužiť? S najnovšími technológiami nielen meriame, ale vieme aj odihlovať, brúsiť, či leštiť kusy
 8. výroba bude jednoúčelová | s častým striedaním rodiny dielov? | široký sortiment?
 9. treba čistiť zveráky a diely? | často integrujeme ofuk tak aby sme sa odstránili triesky z čelustí, či emulziu z kusov

Presunuteľné pracovisko vs. presné zakladanie do CNC

Mobilita, modulárnosť a flexibilita sú nielen trendy, ale aj reálne potreby. 80% pracovísk, ktoré realizujeme sú presunuteľné. V strojárine je však často dôležitá vysoká presnosť zakladania. Tú riešime napríklad:

 1. Prípravkami v podlahe, alebo konštrukcii stroja – príklad z Ekom, Piešťany:
Prípravok pre presné pripojenie robotickej bunky k CNC sústruhu
Prípravok pre presné pripojenie robotickej bunky k CNC sústruhu

2. Využitím silových senzorov robota a špeciálnych gripprov pre presné opretie kusu o dorazy / čelá. Príklad video z Bauer Gear Motors – 100+ rozličných výrobkov v 2 rodinách (pastorky, kolesá) riešené len 2 programami na základe silového senzora a nahmatania. V tomto prípade bolo pracovisko kotvené a s bezpečnostnými prvkami.

Komunikácia CNC – kolaboratívny robot

Existujú jednoduché riešenia, kedy si robot otvorí aj zatvorí dvere stroja s gripprom a stláča tlačítka pre spustenie cyklov. Dá sa aj tak, ale je to často pomalé a nie vždy spoľahlivé riešenie. Nižšie – príklad usporiadania pracoviska pri obrábacom centre:

Štandardom pri riešeniach dodávaných zo Stimba je vytvorenie komunikačného rozhrania s CNC strojom – či už na báze Ethernet / Modbus, alebo jednoduchých vstupov a výstupov v elektroskrini. Tieto však ďalej v programe CNC stroja používame pomocou podprogramov a vytvorených špeciálnych M funkcii / M-kódov.

Príklad z výroby v Stimba, kde maličký ex-demo robot UR3 je prepojený s dvojpaletovým centrom a naviac ako predpríprava odihluje kusy. Robot aktívne komunikuje so strojom, otáča stôl, zverák, spúšťa program a opačne stroj dáva spätné väzby.

Príprava polotovarov pre robota – kľúč k dobrému výsledku

Najčastejšie spôsoby sú:

 1. Fixné pozície na palete – najmä pre veľmi presné zakladania a úzky sortiment. Viď príklad Ekom: https://www.stimba.sk/obsluha-cnc-kolaborativnym-robotom-ekom/
 2. Spádové zásobníky – gravitačné riešenia sú často presné a zároveň lacné – vhodné pri menších kusoch a väčších množstvách v zásobe. Veľmi ľahko sa dopĺňajú.
 3. Paletové miesta s využitím gravitácie – riešenie používané často pri malých sériách a okrúhlych, alebo obdĺžnikových vstupoch. Robot má pripravený raster na odobratie kusu buď na rovnej palete alebo zošikmenej tak, aby kusy padli do “vinkla”. Najmä pri zošikmení je veľká výhoda presnosť odobratia a následného založenia.
 4. Identifikácia polohy polotovarov kamerou – Používame viacero typov 2D, 2.5D a 3D kamier. Pre bežné aplikácie sa dobrým riešením javí napríklad OnRobot Eyes – keďže okrem X,Y na stole určí aj výšku, tak stačí výrobky položiť na stôl aj na seba a kamera s robotom si ich nájdu

Príklad: Slovarm | Jedna z prvých realizácii s Universal robots na Slovensku. Používa jednoduchý spádový zásobník. Ovládanie a komunikácia so strojom je riešená pomocou jednoduchého napojenia sa na tlačítka – zopnutie signálu v ovládacom panely. Počas práce robota bol zamedzený prístup do oblasti jeho pohybu a obsluha mala za úlohu len dopĺňať polotovary.

Príklad individuálneho gravitačného usporiadania polotovarov:

Stimba má vlastnú CNC výrobu a sesterská firma Bost má 30 ročné skúsenosti z predaja a uvedenia do užívania stoviek CNC strojov v SR a ČR.

Súvisiace videá

Súvisiace články

Riešenia robotiky

Paletizácia pomocou cobota: PALco

Palco bol vyvinutý v Trenčíne v spolupráci s nórskym Rocketfarm. Je nasadený v 24/7 prevádzkach a reálne ukladá až do 45 krabíc/min alebo do výšky 2,1m. Užívatelia si vedia vlastné aj veľmi zložité layouty pripraviť sami.

zistiť viac

Zváranie cobotom: FERco

Zváranie s Universal Robots predstavuje krátku dobu návratnosti investície, zvýšenie produktivity a prietoku výroby s nadstavbou pre UR pre jednoduché programovanie aj bez predchádzajúcich skúseností. Využije aj Vašu staršiu zváračku, aj pri malosériach od 2 ks.

zistiť viac

Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive na slovensku.

zistiť viac

Automatický sorting – triedenie produktov

Sorting v automatickej podobe s všestranným využitím.

zistiť viac

Nanášanie a dávkovanie tmelov a lepidiel

Plug&play nanášanie rôznych lepidiel, silikónov, butylov, tesnení, izolácii

zistiť viac

Obsluha CNC strojov

Ani obsluha CNC s kolaboratívnym robotom nemusí byť komplikovaná, či už sa jedná o staré, alebo nové zariadenia, automatizovať je možné takmer všetko.

zistiť viac

Brúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie kolaboratívnymi robotmi je cenovo podstatne

zistiť viac

Lakovanie

Revolúcia v lakovaní a nanášaní farby s využitím kolaboratívnych robotov.

zistiť viac

Linka na balenie produktov do krabíc

Všetko modulárne s Universal robots. Vyformovanie a podlepenie krabice | výstupná kontrola produktu | vloženie do krabice | zatvorenie krabice | paletizácia

zistiť viac

Skrutkovanie

Automatizovanie skrutkovania s kolaboratívnymi robotmi

zistiť viac

Odihlovanie

Plne automatické odihlovanie kolaboratívnym robotom takmer akéhokoľvek obrobku.

zistiť viac

Sme pripravený
na akékoľvek výzvy

V Stimbe nájdeme riešenie na každý problém automatizácie. Robota naprogramuje, navrhneme jeho príslušenstvo, otestujeme a celé robotické pracovisko u vás odladíme a zaškolíme personál nielen na obsluhu ale ja na zmenu výrobného procesu.

kontaktujte nás