Efektívne riešenia
kolaboratívnej robotiky

Sme priekopníkmi zavádzania kolaboratívnej robotiky na Slovensku. Vytvárame unikátne riešenia ktoré minimalizujú repetetívne zaťaženie zamestnancov a prispievajú ku kvalite a efektivite výroby.

Riešenia robotiky

Paletizačný cobot Palco

Palco bol vyvinutý v roku 2019 v Trenčíne v spolupráci s nórskym Rocketfarm. Je nasadený v 24/7 prevádzkach a reálne ukladá až do 45 krabíc/min alebo do výšky 2,1m. Užívatelia si vedia vlastné aj veľmi zložité layouty pripraviť sami. Má odladených množstvo prevádzkových stavov a je presunuteľný.

Zváranie robotom

Zváranie s Universal Robots predstavuje krátku dobu návratnosti investície, zvýšenie produktivity a prietoku výroby s nadstavbou pre UR pre jednoduché programovanie aj bez predchádzajúcich skúseností. Využije aj Vašu staršiu zváračku, aj pri malosériach od 2 ks.

Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive na slovensku. Nakoľko plastový priemysel má veľký podiel na trhu, možnosti automatizácie a aplikácie riešení integrovateľných do Industry 4.0 narastá. Úkony od jednoduchých až po komplikované je možné obsiahnuť vďaka použitiu univerzálneho robotického pracoviska, ktoré vieme prispôsobiť Vašim predstavám.

Automatický sorting – triedenie produktov

Triedenie a paletizovanie rôznych typov produktov sa v závodoch praktizuje zväčša v samostatnom pracovisku, kde sú k nemu špeciálne vyčlenení ľudia, jedná sa o tzv. sorting. Tieto pracoviská stoja firmu nemalé peniaze a pokiaľ nie je doriešené dokončenie výroby systematicky, sú dôležitou "koncovkou" vo výrobnom procese.

Brúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie sa s kolaboratívnou robotikou a technológiami ako Nordbo Mimic, NAC, či Craftmate stáva podstatne dostupnejším. Vlhodné už aj pre high mix - low volume výrobu. Umožní zvýšiť prietok Vaším podnikom pri tom istom počte (často aj chýbajúcich) zamestnancov.

Linka na balenie produktov do krabíc

Všetko modulárne s Universal robots. Vyformovanie a podlepenie krabice | výstupná kontrola produktu | vloženie do krabice | zatvorenie krabice | paletizácia. Realizovali sme komplexné aj parciálne riešenia. S pevnou montážou aj presunuteľné a rozšíriteľné. S automatickým aj manuálnym prestavením formátov.

Skrutkovanie

Viaceré aspekty výroby je možné automatizovať a ušetriť tak personálne náklady s investíciou s krátkou návratnosťou do kolaboratívnych robotov. V súčasnosti ani skrutkovanie nerobí problém s hľadiska aplikácie robotov, nakoľko ich presnosť je špičková a bezpečnostné prvky umožňujú jeho používanie na rozdiel od priemyselných robotov mimo svojej klietky, nakoľko skrutkovacie nástroje s spojení s cobotom spokytujú špičkové zabezpečenie voči úrazu.

Odihlovanie

Odihlovanie je pracovný úkon, ktorý dokáže byť pre Vašich operátorov náročný pri 8, alebo 12 hodinových zmenách konštantnej práce. Keďže ale ale pri sérovej výrobe pracujeme s rovnakými súčiastkami a tak aj rovnakými pohybmi, prečo tento úkon nezjednodušiť? Dnešné technológie nám prinášajú možnosti ako automatizovať s využitím kolaboratívnej robotiky aj tento úkon.