Efektívne riešenia
kolaboratívnej robotiky

Na Slovensku sme priekopníkmi v oblasti zavádzania kolaboratívnej robotiky. Tvoríme unikátne riešenia, ktoré minimalizujú preťaženie zamestnancov a prispievajú k vyššej produktivite a efektivite výroby. Zavolajte nás aj do vašej firmy a spoločne nájdeme riešenia vašich problémov vo výrobe a logistike.

Paletizácia pomocou cobota: PALco

Flexibilné riešenie, ktoré odľahčí vašich pracovníkov. Jednoduché použitie bez znalostí programovania. Plynulé a presné pohyby zabezpečujú vysokú rýchlosť ukladania – až do 20 kg a 60 krabíc/min do výšky 2,5 m, na 2 palety a z 2 dopravníkov súčasne. Paletizačný robot PALco nepotrebuje klietku, má kompaktné rozmery a zvládne aj stiesnenejšie priestory. Dokáže pracovať so stovkami typov rôznych balení a ukladať ich podľa vášho vlastného paletizačného vzoru. Je vhodný aj na časté zmeny (high mix, low volume).

Zváranie cobotom: FERco

Pre firmu predstavuje FERco stabilnú kvalitu zvárania, vyššiu efektivitu a prietok výroby, pre pracovníkov zas odľahčenie a lepšie pracovné podmienky. Vďaka špeciálnemu softvéru SmoothTool sa naučíte FERca používať už o 10 minút. Cobota jednoducho naučíte požadované zvary a v priebehu niekoľkých minút mu nastavíte želané parametre. Intuitívnosť ovládania a jednoduché zváranie pomocou cobota vám dokáže do vašej firmy pritiahnuť novú pracovnú silu.

Obsluha vstrekolisov

Operátorov potrebných pri výrobe plastových komponentov dokáže nahradiť univerzálne robotické pracovisko. Jednoduché a opakujúce sa úlohy ako odoberanie dielov od stroja, ich ukladanie, kontrola, prípadne montáž, skrutkovanie či následná paletizácia, môžete zautomatizovať s využitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Naše riešenia sú nasadené v automotive sektore na Slovensku.

Automatický sorting – triedenie produktov

Zautomatizované triedenie jedného či viacerých druhov produktov do boxov podľa stanovených nastavení. Intenzita triedenia je 30 – 40 balení za minútu. Maximálna nosnosť dopravníkového pásu je približne 22 kg. Riešenie využíva efektívne dopravníkové pásy ModSort, ktoré dokážu posúvať jednotlivé diely vo všetkých smeroch, v dvoch smeroch simultánne bez použitia prídavných zariadení.

Nanášanie a dávkovanie tmelov a lepidiel

Automatické nanášanie lepidiel, silikónov, butylov, tesnení či izolácií. Rôzne typy nanášania od mikrodávkovania striekačkou cez dávkovanie z túb až po nanášanie vo veľkom z barelov. Možnosť automatickej výmeny nástrojov. Ovládanie je intuitívne, program zostrojíte do niekoľkých minút. Samozrejmosťou je kompletné nadizajnovanie a skonštruovanie pracoviska, prípadne prepojenie s PLC a komunikácia s ďalšími zariadeniami.

Obsluha CNC strojov

Ani obsluha CNC s kolaboratívnym robotom nemusí byť komplikovaná, či už sa jedná o staré alebo nové zariadenia. Máme pripravené špecializované riešenia pre rýchle prepojenie väčšiny značiek CNC strojov s cobotmi Universal robots. Automatické otváranie dverí, skľučovadiel, zverákov alebo používanie G-kódov sú pre nás jednoduchou záležitosťou.

Brúsenie a leštenie

Úprava povrchov kolaboratívnym robotom, vhodná aj pre časté zmeny (high mix, low volume). Umožňuje zvýšenie prietoku firmou pri nedostatku pracovníkov. Bez CAD programov, bez programovania, bez špecialistov na robotiku. Významne jednoduchšie na používanie a investične menej náročné riešenie v porovnaní s bežnými priemyselnými robotmi, často pri porovnateľných výstupoch.

Lakovanie

Precízne a presné nanášanie lakov či farieb s využitím kolaboratívnej robotiky. Cobot sa učí pohyby i správne dávkovanie od lakovača a je schopný ich následne opakovať. Bez programovania a CAD, program je možné v ktoromkoľvek bode doladiť (zmeniť rýchlosť, trajektóriu i orientáciu nástroja). V porovnaní s priemyselnými robotmi je lakovací cobot omnoho flexibilnejší a precíznejší.

Linka na balenie produktov do krabíc

Kolaboratívna robotika vie byť nápomocná aj pri výstupoch linky. Zabezpečí vyformovanie a podlepenie krabice, výstupnú kontrolu produktu, vloženie do krabice, jej zatvorenie i následnú paletizáciu. Dodávame čiastkové i komplexné riešenia. S pevnou montážou aj presunuteľné a rozšíriteľné. S automatickým aj manuálnym prestavením formátov.

Skrutkovanie

Plug&play skrutkovače Spin robotics zvládnu až 6 skrutiek za menej ako minútu. Pre použitie viacerých typov skrutiek, skrutkovanie aj v ťažko prístupných priestoroch. Špičková presnosť a zabezpečenie voči úrazu. Na rozdiel od priemyselných robotov skrutkovací cobot nepotrebuje klietku, pracuje povedľa ľudí. Automatické skrutkovanie patrí medzi najpoužívanejšie aplikácie v kolaboratívnej robotike.

Odihlovanie

Opakujúca sa činnosť, ktorú dokážeme jednoducho nahradiť kolaboratívnou robotikou. Používame citlivé pneumatické odpruženie v kombinácii s vizuálno-akustickou signalizáciou ideálneho prítlaku.Takto zvládame odihliť aj odliatky a výkovky. Robota naučíte jednoduchou metódou trasu, nastavíte požadovaný prítlak a naklonenie a robot môže pracovať. Riešenia s výmenou nástrojov a odsávaním. Kombinujeme viacero metód s frézkami a kefami.