Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive sektore.

Výroba plastových komponentov vstrekovaním často obnáša jednoduché, repetitívne úlohy, ktoré musí obsluhovať operátor. Medzi takéto činnosti sa radia napríklad odoberanie dielov od stroja, kontrola dielov, prípadne ďalšie úkony ako montáž, skrutkovanie a následná paletizácia.

ukážka z prevádzky Eurostyle – ukladanie pohľadových dielov a preložiek

Je však naďalej pravda že tieto úkony je nutné robiť manuálne?

Pomocou robotického zariadenia – Cobot-a je možné vstrekolis obsluhovať automaticky. Je možné tak nahradiť manuálnu prácu plne automatizovanými úkonmi a pokryť tak najdôležitejšie úlohy po vyrobení dielu.

  • Odoberanie
  • Skrutkovanie
  • Kontrola kvality

Odoberanie dielov od vstrekolisu

Základná úloha, ktorú je potrebné vykonať vždy po výrobe dielu, alebo komponentu, je jeho odobratie z posuvného pásu, alebo pracovného stola. Toto je možné veľmi jednoducho a intuitívne spracovať pomocou rozhrania Pickit 3D, ktorý diel v definovanom prostredí vyhľadá a odoberie. Jeho nastavenie je možné aj bez programátorských zručností, nakoľko softvér tohto rozhrania je postavený na “user-friendly” prostredí.

odoberanie dielov od vstrekolisu
Odoberanie dielov pomocou Pickit softvéru z pracovného stola, kde sú doručované vyrobené diely

Automatizácia aj takto “jednoduchého” úkonu dokáže spraviť veľký rozdiel a otvoriť Vám ďalšie nespočené množstvo možností, ktoré je možné aplikovať na vstrekovanie plastových dielov a výrazne zredukovať náklady.

Nakoľko najdôležitejším faktorom je cyklus čas, do ktorého musíme stihnúť všetky úkony, dokážeme robotické pracovisko okolo Cobot-a prispôsobiť plne Vaším požiadavkám a potrebám. Diely je možné po odoberaní ukladať na predpripravené pozície, či už sú to diely jednostranné, alebo delené na ľavú a pravú stranu.

Samotné pohyby je možné naprogramovať tak, aby sme minimalizovali plochu, po ktorej sa robotická ruka pohybuje, alebo aby sme dosiahli čo najväčšiu plynulosť a tým aj menší čas potrebný na ukončenie odoberacieho cyklu. V prípade, že potrebujete paletizovať už hotové balenia, za zmienku stojí aj náš paletizačný cobot Palco.

Skrutkovanie

Pri niektorých špecifických dieloch, alebo komponentoch sa vyžadujú aj úkony, ako napríklad skrutkovanie. Často sa táto operácia realizuje až na ďalšom pracovisku, čo navyšuje počet potrebných operátorov a tým aj náklady firmy. S plug and play príslušenstvom od Spin Robotics je možné túto operáciu vykonať aj na jednom pracovisku.

S týmto príslušenstvom je možné využívať viacero typov skrutiek s rýchlosťou až 6 skrutiek za menej než minútu s perfektnou presnosťou aj do úzkych, alebo ťažko prístupných priestorov.

Celé riešenie je možné integrovať v rámci Industry 4.0 a vizualizovať aktuálne prebiehajúce úkony, čím docielime bezchybnosť a univerzálnosť, spolu so štatistikami pre management.

Kontrola kvality

Video

Plasty | vstrekolis | ukladanie výliskov do boxu s UR10e a Pickit3D

Kolaboratívna robotika dokáže otvoriť nové možnosti pri obsluhe vstrekolisov. V tomto u zákazníka realizovanom riešení (zábery z odlaďovania) je Universal robots UR10e upevnený na na voľne prisunutej pri existujúcom dopravníku so stolom.

Ukladá nepohľadové diely do prepravných boxov. Takt výroby je 2ks každých 35 sekúnd. Diely sú uložené v prepravke tesne pri sebe, zapadajú do seba a vytvárajú oblúkový komín pri ukladaní.

Používame 3D kamerový systém Pickit 3D a gripper. Pickit3D mimo iné umožňuje odoberanie dielov bez kalibrácie systému. Sníma polohu a orientáciu objektov v priestore, vie ich oddeliť od pozadia a podobne.

V priebehu pár chvíľ je tak možné zmeniť manuálnu obsluhu za obsluhu robotom pri ktoromkoľvek vstrekolise.

OnRobot RG2 umožňuje citlivé nastavenie upínacích síl tak, aby bol bezpečný pre obsluhu. Má integrované odmeriavania šírky upnutia, takže je možná kontrola, či má kus upnutý, alebo nie. Je ho zároveň možné použiť buď pre odoberanie iných dielov, či pomocné úkony.

Prediktívne riešime elimináciu viacerých možných chýb. Napríklad odoberanie viacerých kusov zo stola, ak došlo k nezhodnej situácii. Prepolohovanie kusu pre presné zakladanie v oranžovom slidery, ak by došlo k nie presnému vyhodnoteniu miesta odobratia kamerou a podobe.

Medzi ďalšie oblasti vhodné pre daný typ cobota v plastikárskom priemysle patria: – vyberanie dielov zo vstrekolisu – vkladanie pinov, odihlovanie, leštenie, zrážanie prestrekov, vŕtanie, skrutkovanie – zakladanie do štruktúrovaných boxov – paletizácia celých balení

Súvisiace videá

Súvisiace články

Riešenia robotiky

Paletizácia pomocou cobota: PALco

Palco bol vyvinutý v Trenčíne v spolupráci s nórskym Rocketfarm. Je nasadený v 24/7 prevádzkach a reálne ukladá až do 45 krabíc/min alebo do výšky 2,1m. Užívatelia si vedia vlastné aj veľmi zložité layouty pripraviť sami.

zistiť viac

Zváranie cobotom: FERco

Zváranie s Universal Robots predstavuje krátku dobu návratnosti investície, zvýšenie produktivity a prietoku výroby s nadstavbou pre UR pre jednoduché programovanie aj bez predchádzajúcich skúseností. Využije aj Vašu staršiu zváračku, aj pri malosériach od 2 ks.

zistiť viac

Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive na slovensku.

zistiť viac

Automatický sorting – triedenie produktov

Sorting v automatickej podobe s všestranným využitím.

zistiť viac

Nanášanie a dávkovanie tmelov a lepidiel

Plug&play nanášanie rôznych lepidiel, silikónov, butylov, tesnení, izolácii

zistiť viac

Obsluha CNC strojov

Ani obsluha CNC s kolaboratívnym robotom nemusí byť komplikovaná, či už sa jedná o staré, alebo nové zariadenia, automatizovať je možné takmer všetko.

zistiť viac

Brúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie kolaboratívnymi robotmi je cenovo podstatne

zistiť viac

Lakovanie

Revolúcia v lakovaní a nanášaní farby s využitím kolaboratívnych robotov.

zistiť viac

Linka na balenie produktov do krabíc

Všetko modulárne s Universal robots. Vyformovanie a podlepenie krabice | výstupná kontrola produktu | vloženie do krabice | zatvorenie krabice | paletizácia

zistiť viac

Skrutkovanie

Automatizovanie skrutkovania s kolaboratívnymi robotmi

zistiť viac

Odihlovanie

Plne automatické odihlovanie kolaboratívnym robotom takmer akéhokoľvek obrobku.

zistiť viac

Sme pripravený
na akékoľvek výzvy

V Stimbe nájdeme riešenie na každý problém automatizácie. Robota naprogramuje, navrhneme jeho príslušenstvo, otestujeme a celé robotické pracovisko u vás odladíme a zaškolíme personál nielen na obsluhu ale ja na zmenu výrobného procesu.

kontaktujte nás