Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive sektore.

Obsluha vstrekolisov často obnáša jednoduché, repetitívne úlohy, ktoré vykonáva operátor. Táto jednotvárna manuálna činnosť však býva častou príčinou vysokej fluktuácie zamestnancov – práca operátorov nebaví, je príliš monotónna. Odoberanie dielov od stroja a ich ukladanie, prípadne montáž, kontrola dielov, skrutkovanie a následná paletizácia sú všetko úkony, ktoré vieme jednoducho zautomatizovať. 

Ukážka odoberania a ukladania dielov do KLT – cobot ukladá diely tesne k sebe, aby sa efektívne využil priestor prepravného boxu

Univerzálne robotické pracovisko dokáže jednoducho nahradiť niekoľkých operátorov potrebných pri výrobe plastových komponentov. Získate tak naozaj produktívneho „pracovníka“, ktorý dokáže pracovať non stop, je ľahko nastaviteľný a presunuteľný. Pomocou cobota s 3D kamerou Pickit 3D vieme nahradiť jednotvárnu manuálnu prácu plne automatizovanými úkonmi a pokryť tak najdôležitejšie úlohy po vyrobení dielu. 

Obsluha vstrekolisu – zakladanie dielov do priehradiek v 4 KLT

Automatické odoberanie a ukladanie dielov

Vyššia produktivita

Základná úloha, ktorú je potrebné vykonať vždy po výrobe dielu alebo komponentu, je jeho odobratie z posuvného pásu či pracovného stola. Automatické odoberanie dielov pomocou cobota prináša možnosť nonstop fungovania 24/7, zefektívnenie výrobného procesu a vyššiu produktivitu. Coboti môžu pracovať nepretržite a rýchlejšie ako ľudská pracovná sila. Navyše, coboti môžu byť integrovaní do komplexných automatizovaných systémov, čo umožňuje efektívne prepojenie s ďalšími výrobnými procesmi (kontrola kvality, vkladanie pinov, odihlovanie, leštenie, vŕtanie, skrutkovanie, paletizácia hotových balení…).

Presnosť a konzistentnosť

Coboti sa pohybujú s vysokou presnosťou a konzistentnosťou – diely odoberajú a ukladajú presne podľa nastavených požiadaviek. Tým sa minimalizuje riziko chýb, ktoré by pri manuálnom vykonávaní úloh mohol spôsobiť ľudský faktor. Rýchlosť ukladania vieme plne prispôsobiť vašim potrebám. Diely je možné po odoberaní ukladať na predpripravené pozície, či už sú to diely jednostranné alebo delené na ľavú a pravú stranu.

Nižšia fluktuácia zamestnancov

Zamestnanci často potrebujú vedieť, že ich práca prináša osoh a dáva zmysel. Odoberanie dielov od vstrekolisu je jednoduchá, nezáživná a repetitívna činnosť. Zautomatizovanie týchto úkonov umožňuje pracovníkom vyhnúť sa monotónnym úlohám. Operátorov môžete vďaka tomu využiť na iné, pre nich príjemnejšie a komplexnejšie činnosti. Automatizácia monotónnych činností môže vašej firme priniesť nižšiu fluktuáciu zamestnancov.

Flexibilita a jednoduché ovládanie

Cobot má kompaktné rozmery, nepotrebuje veľa priestoru a vďaka kolieskam ho ľahko presuniete na iné miesto. Jednoducho ho preprogramujete na inú úlohu, zvládnete to bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s obsluhovaním robota. Úlohu intuitívne nastavíte v rozhraní Pickit 3D, ktorý diel v definovanom prostredí vyhľadá a odoberie. Pickit 3D predstavuje pokročilý 3D kamerový systém pre bin picking a identifikáciu dielov v priestore. Tento systém dokáže zistiť polohu i orientáciu predmetov a odlíšiť ich od pozadia.

→ Coboty nepotrebujú svoj vlastný ohraničený priestor oddelený od operátorov. V porovnaní s konvenčnými automatizovanými systémami sú kompaktnejšie, flexibilnejšie, nevyžadujú rozsiahle nastavovania a majú nižšie náklady na implementáciu a údržbu. Kolaboratívne roboty sú vybavené softvérom a senzormi, ktoré im umožňujú bezpečne a efektívne pracovať v blízkosti ľudí.

Odoberanie dielov od vstrekolisu
Odoberanie dielov pomocou softvéru Pickit 3D z pracovného stola, kde sa doručujú vyrobené diely

Komplexné systémy

Okrem základnej úlohy pick&place, teda odobratia a uloženia dielu, dokážeme zabezpečiť automatizáciu aj ďalších nadväzujúcich úkonov – skrutkovanie, kontrola kvality, montáž či následná paletizácia. Automatizácia týchto úkonov oslobodzuje pracovníkov od opakujúcich sa úloh a umožňuje im vykonávať náročnejšie a atraktívnejšie úlohy.

Skĺbenie s ďalšími automatizovanými procesmi vám umožní zefektívniť výrobný proces. Coboty môžu byť integrované do komplexných automatizovaných systémov, čo umožňuje ich vzájomné efektívne prepojenie.

Plasty | vstrekolis | ukladanie výliskov do boxu s UR10e a Pickit3D

Kolaboratívna robotika dokáže otvoriť nové možnosti pri obsluhe vstrekolisov. V tomto u zákazníka realizovanom riešení (zábery z odlaďovania) je Universal robots UR10e upevnený na na voľne prisunutej pri existujúcom dopravníku so stolom.

Ukladá nepohľadové diely do prepravných boxov. Takt výroby je 2ks každých 35 sekúnd. Diely sú uložené v prepravke tesne pri sebe, zapadajú do seba a vytvárajú oblúkový komín pri ukladaní.

Používame 3D kamerový systém Pickit 3D a gripper. Pickit3D mimo iné umožňuje odoberanie dielov bez kalibrácie systému. Sníma polohu a orientáciu objektov v priestore, vie ich oddeliť od pozadia a podobne.

V priebehu pár chvíľ je tak možné zmeniť manuálnu obsluhu za obsluhu robotom pri ktoromkoľvek vstrekolise.

OnRobot RG2 umožňuje citlivé nastavenie upínacích síl tak, aby bol bezpečný pre obsluhu. Má integrované odmeriavania šírky upnutia, takže je možná kontrola, či má kus upnutý, alebo nie. Je ho zároveň možné použiť buď pre odoberanie iných dielov, či pomocné úkony.

Prediktívne riešime elimináciu viacerých možných chýb. Napríklad odoberanie viacerých kusov zo stola, ak došlo k nezhodnej situácii. Prepolohovanie kusu pre presné zakladanie v oranžovom slidery, ak by došlo k nie presnému vyhodnoteniu miesta odobratia kamerou a podobe.

Medzi ďalšie oblasti vhodné pre daný typ cobota v plastikárskom priemysle patria: – vyberanie dielov zo vstrekolisu – vkladanie pinov, odihlovanie, leštenie, zrážanie prestrekov, vŕtanie, skrutkovanie – zakladanie do štruktúrovaných boxov – paletizácia celých balení

Riešenia robotiky

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás