Automatický sorting – triedenie produktov

Unikátne riešenie pre stredné intenzity sortovania do 2 500 balení/hod na malej ploche. Sorting v automatickej podobe s všestranným využitím.

Automatizované triedenie jedného alebo viacerých druhov produktov do boxov (tzv. automatický sorting) predstavuje efektívne riešenie s nízkou mierou chybovosti. V porovnaní s manuálnym triedením je rýchlejšie a presnejšie, intenzita triedenia je až 30 – 40 balení za minútu. 

Automatické sortovanie viacerých typov produktov podľa zadaných nastavení

Vysoko efektívne dopravníkové pásy ModSort dokážu posúvať jednotlivé diely vo všetkých smeroch, v dvoch smeroch simultánne bez použitia akýchkoľvek prídavných zariadení. Pracovisko je modulárne a je možné ho upravovať alebo rozširovať podľa potreby, čo vám dáva flexibilitu aj do budúcna. 

Rýchlosť a efektivita

Dopravníkové pásy ModSort dokážu spracovať veľké objemy položiek v krátkom čase. V porovnaní s manuálnym triedením ide o efektívnejšie riešenie, proces triedenia sa vďaka automatizácii výrazne urýchli. S najnovšími dopravníkovými pásmi je možné triediť až 30 – 40 kusov produktov za minútu. Maximálna nosnosť dopravníkového pásu je približne 22 kg. Výhodou automatického triedenia je bez pochyby aj nepretržitá prevádzka bez potreby prestávok. 

Dopravníkový pás – automatický sorting

Nízka chybovosť

Automatický sorting dokáže nielen významne urýchliť proces triedenia položiek, prispieva aj k vyššej kvalite výsledkov. Zníženie chybovosti a skrátenie času potrebného na dokončenie operácie zabezpečujú prepracované technológie rozpoznávania produktov či chýb. Rýchlu a bezproblémovú identifikáciu položiek/chýb zabezpečuje skenovacie zariadenie (pri triedení podľa typu produktu) alebo sústava vysokorýchlostných kamier spoločne s LED osvetlením (pri triedení produktov podľa ich kvality). 

Univerzálnosť

Triediace pracovisko je schopné prispôsobiť sa rozličným úlohám a druhom položiek – predstavuje univerzálne a flexibilné riešenie pre rôzne odvetvia a aplikácie. Dokáže triediť rôzne formáty, veľkosti i materiály položiek. Jednoducho a bez zdĺhavého programovania ho viete prenastaviť na inú úlohu. Zvládne roztrieďovať jeden typ produktu do viacerých boxov podľa určitých nastavení, ale aj viacero produktov z rozdielnych pracovných staníc.

Posúvanie viacerými smermi

Dopravníkové systémy ModSort vedia jednotlivé diely pohybovať viacerými smermi. Vďaka pokrokovému technologickému riešeniu zabezpečujú vysokú efektivitu triedenia – diely je možné na páse posúvať vo všetkých smeroch a v dvoch smeroch simultánne (bez akýchkoľvek prídavných zariadení, nutnosti pripojenia vzduchu a pod.). V porovnaní s bežným dopravníkovým pásom s podávačmi predstavujú systémy ModSort presnejšie a výkonnejšie riešenie. 

Automatický sorting vďaka dopravníkovým pásom ModSort

Flexibilita a modularita

Automatizovaný sorting predstavuje flexibilné riešenie. Dopravníky ModSort sú konštruované ako polo-samostatné jednotky, vďaka čomu je možné ich napájať za seba podľa potreby. Jednoducho a rýchlo ich naprogramujete a triedenie môže začať! Počet triediacich miest nie je fixný, môžete ho kedykoľvek zmeniť. Pridaním jedného alebo dvoch dopravníkov môžete napr. navýšiť pôvodných 6 triediacich miest na 8 alebo 10. Celé riešenie je taktiež možné bez problémov napojiť na existujúcu linku.

Odbremenenie pracovníkov

Manuálne triedenie je pre zamestnancov často fyzicky náročné, predstavuje monotónnu a repetitívnu činnosť. Automatické systémy triedenia umožnia zamestnancom venovať sa náročnejším a komplexnejším úlohám.

Triedenie podľa typu produktu

Pracovisko dokáže triediť produkty na základe rôznych kritérií, ako napr. váha, tvar či bar/QR kód. Skenovacie zariadenie je umiestnené v dostatočnom predstihu – tak, aby bol produkt správne identifikovaný a zaradený. Výber konkrétneho skenovacieho zariadenia uskutočňujeme na základe vašich požiadaviek s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu efektivitu procesu triedenia. 

Systém je programovaný cez PLC s podporou HMI, vďaka čomu je možné ľahko a pohodlne sledovať celý proces triedenia. Môžete tu vidieť naplnenie jednotlivých sekcií, počty produktov, aktuálne skenované produkty, celkový počet rozpoznaných produktov, rýchlosť (ppm) i ďalšie štatistické údaje užitočné najmä pre manažment spoločnosti.

Triedenie produktov podľa druhu

Triedenie produktov na základe kvality

Triediace pracovisko je možné využiť aj na roztrieďovanie produktov na základe ich kvality. Vďaka integrovaným kamerám dokáže sledovať kvalitu produktov a rozpoznávať chyby. Svoje uplatnenie si nájde pri plastových dieloch (nedoliatky, prestreky, chýbajúce časti), kovových dieloch (deformácie, poškodenia), ale aj dieloch z montáže (chýbajúce, nesprávne komponenty). 

Pre takúto aplikáciu je možné využiť niektorú z kamier s umelou inteligenciou. Kamery sa učia rozpoznávať OK alebo NOK kusy podľa vopred naučenej databázy NOK dielov. Vďaka tomu vedia identifikovať rôzne defekty, dislokácie či iné poškodenia, ktoré môžu pri vašich produktoch vzniknúť.

Vysokorýchlostné kamery dokážu kontrolovať diely posúvajúce sa na dopravníku v reálnom čase v pohybe až do rýchlosti 1 m/s. Kamery snímajú vysokou rýchlosťou, preto nie je potrebné dopravníkový pás vo všeobecnosti spomaľovať. 

Triedenie pomocou kamier
Sorting pomocou kamier v automatickom dopravníkovom systéme

V našich riešeniach využívame aj tzv. „backbox“ – priestor, v ktorom je jedno alebo viac LED svietidiel. Backbox zabezpečí optimálne nasvietenie produktov, zabráni odleskom a umožní rýchlu a efektívnu kontrolu kvality. 

Nastavenie automatického triedenia
Užívateľské rozhranie kontroly

Celý proces triedenia produktov je prehľadne zobrazovaný v užívateľsky príjemnom prostredí. Nastavenie procesu je jednoduché, nie sú potrebné dlhé roky praxe ani predchádzajúce skúsenosti. Všetky výsledky sú zobrazované a ovládané pomocou rozhrania vo webovom prehliadači. Po pripojení do internetovej siete mimo lokálnej je možné spravovať, obsluhovať a poskytovať online podporu aj mimo pracoviska.

Modulárny sorter Stimba

Modulárny sorter zo Stimby pomáha usporiadať rozvozné zásielky eshopu a VO s hračkami pri Prahe. Naskenujeme aj relatívne malé 1D a 2D kódy zo spotrebiteľských balení.
Z 5 strán. Zároveň odmeriame všetky rozmery, odvážime a prípadne odfotíme.

čitať viac

Riešenia robotiky

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás