Automatický sorting – triedenie produktov

Unikátne riešenie pre stredné intenzity sortovania do 2 500 balení/hod na malej ploche. Sorting v automatickej podobe s všestranným využitím.

Triedenie produktov, prevažne viac typov produktov na jednom dopravníku sa ešte stále využíva pre svoje výhody – je možné sústrediť pracovnú silu na jedno miesto, z kade operátori podľa typu produktu balia, resp. odkladajú na stanovené miesta. S využitím automatického sortingového systému však dokážeme zachovať pôvodnú funkčnosť a dokonca ju rozšíriť o aditívne miesta pre odkladanie produktov. S najnovšími dopravníkovými pásmi, ktoré sú súčasťou nášho riešenia je možné triediť až 35-50 kusov produktov za minútu. Maximálna nosnosť dopravníkového pásu je približne 22 kg.

Navrhnutie riešenia

Či už máte viacero produktov z rozdielnych pracovných staníc, alebo potrebujete jeden typ produktu deliť do viacerých boxov podľa určitých nastavení, s využitím nášho riešenia to nie je problém. Pracovisko je modulárne a je možné ho upravovať alebo prípadne rozširovať, čo Vám dáva flexibilitu aj do budúcna, či už potrebujete odkladať diely do 2, alebo 10 boxov.

Sorting dopravník
Sorting dopravník

Využívame vysoko efektívne dopravníkové systémy ModSort, ktoré vďaka pokrokovému technologickému riešeniu ponúkajú vysokú efektivitu, keďže vďaka nim je možné diely na páse posúvať vo všetkých smeroch a v dvoch smeroch simultánne bez prídavných zariadení, nutnosti pripojenia vzduchu a podobne, čo je obrovský krok oproti bežným dopravníkovým pásom s podávačmi.

Triedenie podľa typu produktu

Triedenie produktov sa zabezpečuje na základe požiadavky zákazníka – váha jedného produktu (boxu), jeho tvar, alebo bar/QR kód. Skenovacie zariadenie je umiestnené v dostatočnom predstihu tak, aby doba skenovania a rozpoznania bola dostatočná na to, aby bol práve skenovaný produkt zaradený presne tam, kde je nastavená jeho pozícia.

Systém je prepojený a programovaný cez PLC s podporou HMI, vďaka čomu je možné ľahko a pohodlne sledovať ako naplnenie jednotlivých sekcií, tak aj počty jednotlivých produktov, aktuálne skenované produkty, celkový počet rozpoznaných produktov, rýchlosť (ppm) a ostatné štatistiky, ktoré pomôžu Vášmu manažmentu.

Triedenie produktov

Zaradenie na kontrolu produktov je vyberané a navrhované podľa požiadavky zákazníka s dôrazom na efektivitu, preto rozdielne typy skenerov, senzorov, resp. kamier sa využívajú pokiaľ sa využíva rozpoznávanie podľa kódov, obrysov, alebo dokonca váhy.

Triedenie kontrolou kvality

Vďaka svojej modularite je možné tento systém využiť aj na triedenie produktov na základe ich kvality, s využitím správnych technológií. Po integrovaní kamier je možné sledovať kvalitu produktov, kt. nájde uplatnenie ako pri plastových dieloch (nedoliatky, prestreky, chýbajúce časti), kovových dieloch (deformácie, poškodenia), ako aj dieloch z montáže (chýbajúce, nesprávne komponenty). Pre takúto aplikáciu je možné využiť niektorú z kamier s umelou inteligenciou.

Sorting pomocou kamier v automatickom dopravníkovom systéme

V rámci zaradenia kontroly kvality do automatického dopravníkového systému dodávame tzv. “backbox”, do ktorého je umiestnené jedno, alebo viac kusov LED svietidiel, aby sme zabránili odleskom pri kontole a nasvecovali produkty zo správneho uhlu. V závislosti od konkrétneho riešenia je možné využiť viacero druhov technológií.

Detaily aplikácie

Využívame vysokorýchlostné kamery, vďaka ktorým dokážeme kontrolovať diely posúvajúce sa na dopravníku v reálnom čase v pohybe až do teoretickej rýchlosti 1 m/s. Kamery disponujú umelou inteligenciou, ktoré sa učia rozoznávať OK, alebo NOK kusy podľa vopred naučenej databázy NOK dielov, vďaka čomu sa naučia chyby, defekty, dislokácie, resp. iné poškodenia, ktoré v závislosti od Vášho produktu môžu vzniknúť.

Kamery snímajú vysokou rýchlosťou, preto nie je potrebné dopravníkový pás vo všeobecnosti spomaľovať. V závislosti od konkrétneho riešenia, je možné veľmi ľahko vyriešiť snímanie produktu zo všetkých strán, detailne, plynule a bez nutnosti spomalenia procesu.

Užívateľské rozhranie kontroly

Kontrola, sorting, a celý proces je prehľadne zobrazovaní v užívateľsky príjemnom prostredí, vďaka čomu na obsluhu nie sú potrebné dlhé roky praxe, ani predchádzajúce skúsenosti. Všetky výsledky sú zobrazované a ovládané pomocou rozhrania vo webovom prehliadači a po pripojení do internetovej siete mimo lokálnej je možné spravovať, obsluhovať a poskytovať online podporu aj mimo pracoviska.

Modularita

Dopravníky ModSoft, ktoré vedia diely pohybovať viacerými smermi sú konštruované ako polo-samostatné jednotky a vďaka tomu je možné ich jednotlivo napojiť za ostatné a s doprogramovaním logiky do programu sú automaticky pripravené k funkčnosti. Pokiaľ sa v budúcnosti naskytne potreba mať pre príklad miesto 6 triediacich miest 8, alebo 10, je to možné veľmi ľahko vyriešiť pridaním jedného, alebo dvoch dopravníkov.

Sme otvorení všetkým možnostiam a čo bude potrebné, radi vymyslíme, alebo navrhneme. Celé riešenie je možné napojiť na existujúcu linku, doplniť ďalšie segmenty ako pred, po, alebo dokonca aj počas sortovacieho procesu. Samozrejme ku všetkému zaučíme Vašich technikov, aby obsluha a údržba bola vždy bezproblémová.

Súvisiace videá

Modulárny sorter Stimba

Donedávna triedené len ručne. Modulárny sorter zo Stimby pomáha usporiadať rozvozné zásielky eshopu a VO s hračkami pri…

sorting a logistika, stimba aplikácie,

Riešenia robotiky

Paletizácia pomocou cobota: PALco

Palco bol vyvinutý v Trenčíne v spolupráci s nórskym Rocketfarm. Je nasadený v 24/7 prevádzkach a reálne ukladá až do 45 krabíc/min alebo do výšky 2,1m. Užívatelia si vedia vlastné aj veľmi zložité layouty pripraviť sami.

zistiť viac

Zváranie cobotom: FERco

Zváranie s Universal Robots predstavuje krátku dobu návratnosti investície, zvýšenie produktivity a prietoku výroby s nadstavbou pre UR pre jednoduché programovanie aj bez predchádzajúcich skúseností. Využije aj Vašu staršiu zváračku, aj pri malosériach od 2 ks.

zistiť viac

Obsluha vstrekolisov

Odoberanie, ukladanie, kontrola a montáž s použitím presunuteľného cobota a 3D kamery Pickit3D. Riešenia nasadené v automotive sektore.

zistiť viac

Automatický sorting – triedenie produktov

Sorting v automatickej podobe s všestranným využitím.

zistiť viac

Nanášanie a dávkovanie tmelov a lepidiel

Plug&play nanášanie rôznych lepidiel, silikónov, butylov, tesnení, izolácii

zistiť viac

Obsluha CNC strojov

Ani obsluha CNC s kolaboratívnym robotom nemusí byť komplikovaná, či už sa jedná o staré, alebo nové zariadenia, automatizovať je možné takmer všetko.

zistiť viac

Brúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie kolaboratívnymi robotmi je cenovo podstatne

zistiť viac

Lakovanie

Revolúcia v lakovaní a nanášaní farby s využitím kolaboratívnych robotov.

zistiť viac

Linka na balenie produktov do krabíc

Všetko modulárne s Universal robots. Vyformovanie a podlepenie krabice | výstupná kontrola produktu | vloženie do krabice | zatvorenie krabice | paletizácia

zistiť viac

Skrutkovanie

Automatizovanie skrutkovania s kolaboratívnymi robotmi

zistiť viac

Odihlovanie

Plne automatické odihlovanie kolaboratívnym robotom takmer akéhokoľvek obrobku.

zistiť viac

Sme pripravený
na akékoľvek výzvy

V Stimbe nájdeme riešenie na každý problém automatizácie. Robota naprogramuje, navrhneme jeho príslušenstvo, otestujeme a celé robotické pracovisko u vás odladíme a zaškolíme personál nielen na obsluhu ale ja na zmenu výrobného procesu.

kontaktujte nás