úvod | Kontakty

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Názov STIMBA, s. r. o.
Sídlo Súvoz 1/1662, Trenčín 911 01, Slovakia
IČO 45347093
DIČ 2022946211
IČ DPH SK2022946211
Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.22443/R

Navigácia

Náš tím

Skúsený tím odborníkov na automatizáciu, robotiku a strojársku výrobu.

Vladimír Bielik

elektrokonštrukcia

+421915757707 vbielik@kubratech.sk

Ing. Michal Mosný

MD / Konateľ spoločnosti

+421 907 713 202 mosny@stimba.sk

Ing. Andrej Bielik

prokurista, robotika

+421 907 414 389 bielik@stimba.sk

Katarína Siváková

nákup, logistika, fakturácia

+421 918 883 773 sivakova@stimba.sk

Mgr. Simona Petrušová

personalistika

+421 918 188 598 +421 32 7417 304 petrusova@stimba.sk

Lukáš Oška

konštrukcia

+421 905 241 995 oska@stimba.sk

Ing. Peter Malý

expedícia

+421 905 983 974 maly@stimba.sk

Jozef Kiac

majster vo výrobe

+421 905 702 401 kiac@stimba.sk