úvod | Kontakty

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Názov STIMBA, s. r. o.
  Sídlo Súvoz 1/1662, Trenčín 911 01, Slovakia
  IČO 45347093
  DIČ 2022946211
  IČ DPH SK2022946211
  Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.22443/R

  Navigácia

  Náš tím

  Skúsený tím odborníkov na automatizáciu, robotiku a strojársku výrobu.

  Vladimír Bielik

  elektrokonštrukcia

  +421915757707 vbielik@kubratech.sk

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk

  Katarína Siváková

  nákup, logistika, fakturácia

  +421 918 883 773 sivakova@stimba.sk

  Mgr. Simona Petrušová

  personalistika

  +421 918 188 598 +421 32 7417 304 petrusova@stimba.sk

  Lukáš Oška

  konštrukcia

  +421 905 241 995 oska@stimba.sk

  Ing. Peter Malý

  expedícia

  +421 905 983 974 maly@stimba.sk

  Jozef Kiac

  majster vo výrobe

  +421 905 702 401 kiac@stimba.sk