úvod |Blog |zváranie | Demo Mig a Tig zváranie s robotom Universal Robots

Demo Mig a Tig zváranie s robotom Universal Robots

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 06/2/21

Krátke video z demo skúšky rozšírenia TIG zvárania o nové funkcie so Smooth robotics URCAP. Vhodné pre malé série. Demo bolo realizované koncom apríla v Azeta v Ivánke na pracovisku, ktoré je 2 roky v prevádzke. Príruba a nový softvér budú nasadené v júni 2021.

Vieme integrovať inteligentné, ale aj staršie MIG a TIG zváračky s Universal robots. Zváranie robotom je tak investične dostupnejšie.

Tvorba dráh pre zváranie stlačením tlačítka na UR

Onedlho pribudne aj príruba s tlačítkami pre rýchle nastavenie traťových bodov = eliminácia programovania.

Offset polohy pri novej výrobnej dávke

Samozrejmosťou je offset = starý program použijete aj na inde umiestnom zvarenci. Napríklad ak po pár dňoch máme dorazy umiestnené inde.

Jednoduché nastavenie novej pozície ak po čase chceme zvárať ten istý výrobok ale na novej pozícii na zváracom stole

Nastavenie množstva krátkych zvarov na dráhe je jednoduché. Stačí zadať začiatočný, koncový bod a zadať parametre

Kladenie krátkych zvarov

Preváranie materiálu dodatočnými pohybmi

Podobne často treba diely dôkladne prevariť. Skúsení zvárači pre to používajú buď krúživé pohyby alebo pohyby zo strany na stranu. Robot to robí pekne a presne.

Dokážeme nasadiť aj na akékoľvek existujúce pracoviská ak chcete rozšíriť využitie Vášho Universal robots cobota.

Vieme pripojiť aj existujúce zváračky

Plná prepríprava riadenia pre Fronius a Esab, pre ostatné zváračky predpripravené scripty = vieme integrovať takmer akúkoľvek zváračku a Urcap je u nás k dispozícii aj pre iných integrátorov.

Individuálne riešenie bezpečnosti

Bezpečnosť riešená individuálne napríklad vzdialeným ovládaním s 3-polohovým tlačidlom, priestorovým skenerom, prípadne pracovnou smernicou na zodpovednosť prevádzkovateľa ako je to v prípade ukážky v malej firme.

V ďalších týždňoch ukážeme viac.

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk