Pracovné ponuky

Key account manager

Dátum zverejnenia: 23.06.2017

Minimálne dosiahnuté vzdelanie: SŠ, VŠ- technické zameranie

Náplň práce:

 • Nadväzovanie obchodných vzťahov s kľúčovými klientmi, vytváranie a budovanie efektívnych a prínosných partnerstiev
 • Obchodné aktivity v oblasti robotiky a výroby /CNC stroje/
 • Starostlivosť a pravidelný kontakt s významnými zákazníkmi / osobné návštevy, prezentácie, e-mailová a telefonická komunikácia/
 • projektový manažment / riadenie projektov u zverených zákazníkov/
 • cestovanie v SR a do zahraničia

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • Prezentovanie a komunikácia
 • technické vzdelanie a znalosť robotiky výhodou
 • Schopnosť systematickej práce
 • business komunikácia v anglickom alebo v nemeckom jazyku
 • organizovanie a plánovanie práce
 • komunikatívnosť, asertivita a kultivovaný slovný prejav
 • Vodičský preukaz sk. B
  Životopisy zasielajte na e-mailovú adresu: petrusova@stimba.sk, Mgr. Simona Perušová, personalista

CNC frézar

Dátum zverejnenia: 13.06.2017

Minimálne dosiahnuté vzdelanie: Stredná škola

Odbor: obrábač kovov, mechanik, nastavovač

Náplň práce:

 • Práca na CNC vertikálnom obrábacom centre (3 alebo 5 riadených osí) s riadiacim systémom FANUC 0iMB (FANUC 31iMB) resp. HEIDENHAIN iTNC530 (HEIDENHAIN iTNC 620)
 • Programovanie v riadiacom systéme + ovládanie dialógovej nadstavby výhodou
 • Príprava stroja – zoradenie nástrojov
 • Nastavenie stroja a odladenie pred spustením
 • Meranie vyrobených dielov podľa predpisu + dokončenie – zámočnícke operácie (odihlenie…)
 • Vykonávanie pravidelnej údržby podľa predpisu

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • Ovládanie CNC riadiaceho systému – FANUC
 • Znalosť technológie frézovania + princípy upínania obrobkov
 • Orientácia a prehľad v rezných parametroch
 • Čítanie technickej dokumentácie
 • Ovládanie základnej údržby CNC stroja (čistenie, kontrola stavu náplní,…)
 • Spoľahlivosť
 • Samostatnosť
 • Flexibilita

Prax: min 2 roky v práci na CNC stroji, vrátane programovania

CNC sústružník

Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Minimálne dosiahnuté vzdelanie: Stredná škola

Odbor: obrábač kovov, mechanik, nastavovač

Náplň práce:

 • Práca na CNC vertikálnom obrábacom centre (3 alebo 5 riadených osí) s riadiacim systémom FANUC 0iMB (FANUC 31iMB) resp. HEIDENHAIN iTNC530 (HEIDENHAIN iTNC 620)
 • Programovanie v riadiacom systéme + ovládanie dialógovej nadstavby výhodou
 • Príprava stroja – zoradenie nástrojov
 • Nastavenie stroja a odladenie pred spustením
 • Meranie vyrobených dielov podľa predpisu + dokončenie – zámočnícke operácie (odihlenie…)
 • Vykonávanie pravidelnej údržby podľa predpisu

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • Ovládanie CNC riadiaceho systému – FANUC
 • Znalosť technológie frézovania + princípy upínania obrobkov
 • Orientácia a prehľad v rezných parametroch
 • Čítanie technickej dokumentácie
 • Ovládanie základnej údržby CNC stroja (čistenie, kontrola stavu náplní,…)
 • Spoľahlivosť
 • Samostatnosť
 • Flexibilita

Prax: min 2 roky v práci na CNC stroji, vrátane vrátane

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk