eu „Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
Európsky fond regionálneho rozvoja

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Miesto realizácie projektu: Súvoz 1/1662, Trenčín
Názov projektu: Výskum, vývoj a inovácia v oblasti malých domových čistiarní odpadových vôd
Stručný opis projektu: Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Treat My Water s.r.o., prostredníctvom výskumu a vývoja novej generácie malých čistiarní odpadových vôd.

Špecifické ciele:

  • Výskum v oblasti čistenia odpadových vôd pre domácnosti, obytné komplexy, hotely a malé prevádzky
  • Vývoj prototypu novej generácie malých ČOV vrátane vlastného riadiaceho systému s bezpečným napájaním do 24V.

Východiskový stav: Existuje mnoho miest v SR, EU, vo svete, kde nie je privedená kanalizácia a je potreba lokálneho čistenia odpadových vôd, tak, aby nedochádzalo k znečisteniu životného prostredia. Väčšina komerčne používaných produktov malých ČOV sa prejavuje značnou poruchovosťou, nedostatočnou kvalitou vypúšťaných vôd, prípadne vďaka nesprávnej konštrukcii vysokou energetickou náročnosťou. Za ostatných 10 rokov nedošlo k výraznému posunu a inováciám v tejto oblasti, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, energetických a environmentálnych noriem, pričom segment je mimoriadne dôležitý pre udržanie kvality životného prostredia. Malé ČOV sú založené na biologickom princípe čistenia odpadových vôd. Pri výrobe kladie žiadateľ veľký dôraz nato, aby produkty boli jednoduché na inštaláciu, používanie počas prevádzky a nenáročné na servis, s ohľadom na čo najmenšiu spotrebu elektrickej energie a šetrnosť voči životnému prostrediu. Súčasné produkty je potrebné inovovať najmä v zmysle energetickej efektívnosti, prípadne sebestačnosti a zlepšenia obslužnosti tak, aby sa dosiahla vysoká úroveň výrobku, čo by umožnilo penetráciu na náročné trhy západnej Európy a posilnila sa tak konkurencieschopnosť firmy.

Stav po realizácii projektu: Implementácia predkladaného projektu zaistila vznik nového inovatívneho produktu v oblasti malých čistiarní odpadových vôd, ktorý sa odlíšil od konkurencie vyššou odolnosťou, zlepšeným technickým riešením, vyššou energetickou efektívnosťou, nižšou potrebou obsluhy a servisu zariadenia a výhodnou cenou produktu. Tým bola zvýšená celková konkurencieschopnosť firmy a jej schopnosť obstáť na domácom i medzinárodných trhoch. Nový inovatívny koncept malej ČOV umožnil zvýšenie atraktivity produktu, jeho konkurencieschopnosť a odbyt. Snahou bolo vytvoriť energeticky efektívne, pokiaľ možno aj energeticky sebestačné zariadenie schopné čistiť odpadovú vodu na úrovni veľkých mestských čistiarní s výraznými možnosťami pre komerčné nasadenie na vyspelých trhoch. Realizácia projektu poskytla spoločnosti výraznú konkurenčnú výhodu, inovatívny produkt navrhnutý v súlade s dopytom po energeticky efektívnych a environmentálne prijateľných zariadeniach bolo možné nasadiť na trh aj vďaka NFP s nižšou cenou pri splnení všetkých kvalitatívnych podmienok a tým pádom je prístupnejší čo najširším vrstvám obyvateľstva.

Názov a sídlo prijímateľa: STIMBA, s. r. o., Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín
Dátum začatia realizácie projektu: 15.09.2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 31.12.2015
Logo operačného programu: logo
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk – www.opkahr.sk – www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 158 225,00 EUR
Fotodokumentácia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás