Konferencia Budúcnosť strojárskej výroby

Andrej Bielik

05/25/22

Stimba | školy a R&D | zaujímavosti

Pozývame Vás na konferenciu Budúcnosť strojárskej výroby na MTF STU v TT 31.5.-1.6.2022.

Konferecnia Budúcnosť strojárskej výroby je miesto, kde sa ľudia z priemyslu prepájajú s univerzitami, inovačnými sieťami a spoločne diskutujú o najnovších výzvach a projektoch spolupráce.
Na konferencii sa vystavujú zaujímavé riešenia a ponuky na spoluprácu.

Jedným z rečníkov konferencie je Andrej Bielik zo Stimba na tému

Riešenia, trendy a nové prístupy v kolaboratívnej robotike

• Video ukážky realizácii kolaboratívnych robotov
• Obsluha CNC, odihlovanie, brúsenie, leštenie, montáž
• Zváranie pre malé série, brúsenie zvarov
• „no code“ programovanie robotov, využitie AI a 3D vision
• Skúsenosti z praxe a náhľad do budúcnosti

Najnovšie články

Súvisiace videá