úvod |Blog |leštenie a brúsenie | Leštenie a brúsenie robotom bez programovania s 3D kamerou, umelou inteligenciou a aktívnym prítlakom

Leštenie a brúsenie robotom bez programovania s 3D kamerou, umelou inteligenciou a aktívnym prítlakom

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 08/26/21

Najnovšia generácia pokročilých kolaboratívnych robotov už funguje aj bez programovania. Intuitívne ako na tablete. Aj pre častú zmenu sortimentu. Ready-made riešenie s pokročilým riadením. Odpadajú tak zdĺhavé úlohy programovania zložitých tvarov.

Cenovo dostupnejšie leštenie, presunuteľné riešenie kobotom

Rýchlosť integrácie takýchto riešení je podstatne kratšia ako pri priemyselnej robotike, bunky sú presunuteľné a cenovo dostupnejšie pri porovnateľných výsledkoch. Pripravíme custom riešenie pre Vaše potreby. Použijeme však preto odladenú platformu Nordbo Craftmate

Aktívna kompenzácia prítlaku Nordbo

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nestačia bežné pasívne pasívne pneumatické kompenzácie prítlačnej sily. A pri zložitých povrchov ani silové senzory.

Nordbo robotics preto vyvinuli aktívny elektro-pneumatický systém kompenzácie prítlaku. Tento extrémne rýchlo vyhodnocuje stav pohybu po povrchu, kompenzuje gravitačné zaťaženie nástroja. Dokáže tak plynule pracovať na hranách, “dole hlavou”, či neustále prechádzať z vertikálnych do horizontálnych polôh. Pri zachovaní konštantnej prítlačnej sily. Miera kompenzácie je až do 40mm.

obrusovanie zvarov s pomocou orbitálnej brúsky a aktívnej kompenzácie prítlaku Nordbo

Stimba je distribútorom a partnerom Nordbo. Viac info o Nordbo robotics riešeniach na www.nordbo-robotics.com

Viaco riešení Nordbo Mimic v článku: https://www.stimba.sk/nordbo-mimic-roboticke-odihlovanie-brusenie-zrazanie-hran-robotom/

Materiály 3M pre leštenie a brúsenie

3M je svetový líder v abrazívnych materiálov. Pri odlaďovaní aplikácie môžete využiť expertné znalosti 3M pri nastavení procesu. Najčastejšie sa snažíme spolu s klientom analyzovať súčasný stav a dosiahnuť jeho zlepšenie.

Universal robots UR10e a 7.os Ewellix

Všetky komponenty Nordbo sú dokonale zintegrované s najrozšírenejšou platformou cobotov Universal robots. Pre skenovanie a následné opracovanie veľkých plôch a konštrukcii používame pojazd – takzvanú siedmu os robota. V prípade UR10e táto dokonale a intuitívne funguje s robotom.

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk