úvod |Blog |lakovanie | Robotické lakovanie – revolúcia pri častej zmene produkcie s Mimic

Robotické lakovanie – revolúcia pri častej zmene produkcie s Mimic

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 11/9/21

Revolúcia v lakovaní už začala. Technológiu Mimic dokážeme pripevniť napríklad na lakovaciu pištoľ. Pracovník v lakovni tak dokáže veľmi rýchlo naučiť robota aj veľmi zložité úkony rýchlo. Zároveň naučí robota aj ako má správne dávkovať farbu v danom okamihu. Program, ktorý nahrá je možné v ktoromkoľvek bode doladiť.

Lakovanie: Ukážka spolupráce operátor – kolaboratívny robot. Človek dokáže naučiť svoju zručnosť cobota.

Stimba je expert v kolaboratívnej robotike a zastupuje Nordbo v SR. Pri lakovacích aplikáciách spolupracujeme s poprednými dodávateľmi a posudzujeme aj dodatočné prvky aplikácie ako sú technológia dávkovania, odsávania, či nebezpečenstvo prostredia.

Tradičné roboty sú príliš tuhé a ak rýchlosť, orientácia a trajektória nie sú ovládané výsledkom môže byť zlý výsledok, alebo premrhaný veľký objem farby.

Mimic kit umožňuje vzdialene prenášať pohyby operátora tým, že ich sleduje a učí sa proces sprejového nanášania farby. Kým nahráva pohyby, operátor samotný sa sústredí aj na robota a priamo môže opraviť zlé pozície a neistoty.

Lakýrnik dokáže v reálnom čase vidieť aký bude výsledný efekt robotického lakovania. Následne je možné doladiť nahrané pohyby zmenou rýchlosti, orientácie nástroja a trajektórie. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť bezchybný výsledok a znížiť plytvanie farbou.

Lakovanie drevennej dosky: jednoduchá ukážka pomocou Mimic a kolaboratívneho robota:

Viac info o Mimic aj tu: https://nordbo-robotics.com/painting-sandblasting/

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk