úvod |Blog |uvodna-stranka | Paletizačný cobot PAL.co už od 49.900€

Paletizačný cobot PAL.co už od 49.900€

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 05/7/20

Paletizácia bez námahy s Universal robots

Všetky nastavenia paletizačného cobota PAL.co sú plne integrované v pokročilom paletizačnom softvéri PALLY, jeho kalibračnom sprievodcovi a manuále. Celý systém paletizácie je možné nainštalovať, nastaviť a plynule sprevádzkovať v priebehu niekoľkých hodín. Celková nosnosť je do 10kg (s uchopovačom). Možný upgrade do 16kg. Je k dispozícii množstvo doplnkov a bezpečnostných senzorov.

Cloudový Pallet Builder

Umožňuje v priebehu pár chvíľ vytvoriť množstvo vzorcov ukladania na palety, vrátane previazaných vrstiev krabíc, vkladania medzivrstvových preložiek, či nastavenia orientácie štítkov. 

Z Vašej výroby tak môžu palety odchádzať s perfektne poukladanými baleniami s jasne viditeľnými štítkami smerom von.

Takisto máme vyriešený systém vkladania kartónových preložiek pre zvýšenie stability palety. Dodávame ich ako opciu paletizačného cobota PAL.co podľa individuálnych požiadaviek. Jednoduché nastavenie.

PALLET BUILDER - zostavenie vzorcov paletizovania na webe
PALLET BUILDER – zostavenie vzorcov paletizovania na webe

Video s ukážkou nastavenia: Rýchla ukážka paletizačného SW pre UR10

Demo prístup zašleme emailom na vyžiadanie. (bielik@stimba.sk)

Jednoduchý na použitie

Obsluha nahrá nový typ ukladania z Pallet Builder vložením USB do robota. O ostatné sa postará paletizačný cobot PAL.co. Obsahuje softvér, vďaka ktorému robot ukladá balenia na palety presne a hladko, vrátane vertikálneho výsuvu podstavy s ukladaním do 2,15m. Bez programovania.

PAL.co economic v pivovare - paletizácia balení na konci výrobnej linky
Paletizačný cobot PAL.co economic v pivovare – paletizácia balení na konci výrobnej linky

Video: https://www.stimba.sk/videa/ukladanie-baleni-robotom-v-pivovare/

PALLY = srdce PAL.co

Používame pokročilý licencovaný softvér pre Universal Robots od nórskej firmy Rocketfarm. Spájame tak naše skúsenosti z integrácie paletizačných kobotov a 4+rokov skúseností z odlaďovania nadstavby intuitívneho paletizovania v škandinávii. Teraz dokážeme odovzdať vymakané paletizovanie v rekordne krátkom čase a radi to naučíme aj našich partnerov a zákazníkov.

PALLY Urcap - paletizačný softvér pre Universal robots
PALLY Urcap – paletizačný softvér pre Universal robots

Tri modelové rady paletizátora

PAL.co economic – minimalizmus a skvelá funkčnosť

Dali sme si otázku: Ako vyrobiť robotický paletizátor, ktorý je odladený, bezpečný, obsahuje všetko čo má a stojí čo najmenej? PAL.co economic má všetky nadstavbové softvérové funkcie, gripper, dosah, rýchlosť, výšku paletizácie do 2,15m. Ubrali sme na krytovaní, zjedonodušili dorazy, kabeláž vedieme v žľaboch, používame jednoduchú podstavu pre teachpendant. Zachovali sme však výsuvný stĺp Ewellix (bývalé SKF – svetový líder v segmente) a ten kotvíme do podlahy priamo na mieste. Máme však pripravené aj riešenie s rýchloupínacími platňami pre občasné premiestnenie.

PAL.co – kompaktný a mobilný

Prioritou je flexibilita pracovného priestoru aj zariadení. V mnohých priemyselných halách nechcú/nemôžu firmy kotviť zariadenia do podlahy. Máme pripravené riešenie na výškovo nastaviteľných nožičko-kolečkách s veľkou protišmykovou gumennou vrstvou. Paletizačný cobot PAL.co stačí len rýchloupínacím systémom prepojiť s dopravníkom

Vybavili sme ho kapotážou pre super vzhľad – s integrovanými riadiacimi prvkami a kabelážou. Používame prémiové kapacitné tlačítka, senzory, multifunkčné LED signalizačné svetlá

PAL.co odkrytá podstava s integrovaným vertikálnym posuvom
PAL.co odkrytá podstava s integrovaným vertikálnym posuvom

PAL.co pro – Bezpečnosť a detaily

Mnoho spoločností má prísne bezpečnostné predpisy a celosvetovo vysoké požiadavky na funkčnosť. PAL.co pro sme zostavili na základe našich skúseností tak, ako by mal optimálne byť vybavený a je to zároveň naše najodporúčanejšie a najobľúbenejšie riešenie.

Je postavený na Universal robots UR10e najnovšej generácie e-series. S vyššou úrovňou citlivosti, či nastavenia bezpečnostných prvkov, vyššou celkovou spoľahlivosťou, prívetivejším ovládaní, rýchlosťou odozvy, vyššou životnosťou.

Súčasťou balíka je aj viacsegmentový valčekový, či plošný dopravník s plynule nastaviteľnými bočnými vedeniami, viacerými prítomnostnými snímačmi pre lepšie nastavovanie odoberacích procesov a hlavne s integrovaným rýchloupínaním k podstave paletizačného cobota PAL.co.

Bezpečnosť kolaboratívnych aplikácii

80% riešení paletizácie s kolaboratívnymi robotmi je možné uviesť do prevádzky bez mechanických ohrád, svetelných závor, priestorových snímačov a podobne. Každý prípad je však špecifický. Závisí aj od polohy paletizovania v priestore, požadovanom takte, individuálnych požiadaviek bezpečnostných technikov a podobne. V týchto prípadoch ako opciu ponúkame buď bezpečnostnú prírubu Airskin (robot zastaví po dotyku s gripprom), prípadne štandartné bezpečnostné prvky.

Štandardná výbava a funkcie

 • Kolaboratívne riešenie pripravené pracovať popri ľuďoch
 • Plynulá paletizácia do 2,15m, balenie do cca 8kg
 • všetky typy EUR, US paliet, prípadne ohrádky
 • rýchlosť paletizácie do 20 krabíc / min (v závislosti od konfigurácie a počtu/váhy balení odoberaných naraz)
 • rýchle generovanie nových vzorcov ukladania a jednoduché nahratie do robota
 • automatická tvorba hladkých pohybov pre plynulejšie a úhľadnejšie ukladanie, dlhšiu životnosť robota
 • vzájomne previazané vzorce ukladania pre vyššiu stabilitu pri preprave
 • nulová potreba programovania pri zmene nových vzorcov ukladania
 • nastavenie orientácie nálepky (smerom von)
 • nezávislé paletizovanie z 2 dopravníkov na 2 palety (rozličné produkty = lepšie využitie PAL.co)
 • minimalistická zástavbová plocha od 0,2 m2 (PAL.co economic) po 2,4 m2 s paletami
 • pripravené pre paletizáciu všetkých bežných EU / US rozmerov paliet
 • príprava pre kartónové medzivrstvové preložky 
 • príprava pre komunikáciu s PLC
 • odladené detaily na základe 4+ rokov vývoja
 • odladenie produktu, alebo skupiny produktov vrámci 2 dní

Vybrané opcie

 • Universal robots UR16e s nosnosťou 16kg pre ťažšie balenia (cca 14kg). Vďaka pokročilému riadeniu výsuvného stĺpu dosiahne aj do rohov paliet (zníženie maximálnej výšky ukladania)
 • pravidelné aktualizácie paletizačného systému  (predplatné licencie)
 • PLC riadenie ďalších zariadení, resp. prepojenie s ďalšími zariadeniami; dopravníky a zariadenia na mieru
 • dodatočné zariadenia pre nalepovanie nálepiek na produkty a krabice, popisovačky krabíc, automatické zatváračky krabíc
 • depaletizácia (vykladanie na dopravník) pomocou 3D kamery https://www.stimba.sk/videa/depaletizovanie-krabic-s-ur10-a-pickit3d-l/
 • odlaďovanie viacero produktov, komplexnejších aplikácii, prípadne technologických detailov
 • dodatočné bezpečnostné prvky (podľa aplikácie a priestoru)
 • rýchloupínacie prvky a rôzne kustomizácie
 • držiak na kartónové preložky – umiestnenie podľa daností okolitého priestoru

Podstránka paletizačného cobota PAL.co: palco.stimba.sk

Kontakty

bielik@stimba.sk  |  +421 907 414 389

mosny@stimba.sk |  +421 907 713 202

facebook.com/stimbask |  palco.stimba.sk

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Ing. Michal Mosný

MD / Konateľ spoločnosti

+421 907 713 202 mosny@stimba.sk

Ing. Andrej Bielik

prokurista, robotika

+421 907 414 389 bielik@stimba.sk