úvod |Blog |školy a R&D | Seminár budúcnosť strojárskej výroby v Švec a spol. 19.-20.11.2018

Seminár budúcnosť strojárskej výroby v Švec a spol. 19.-20.11.2018

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 11/8/18

Srdečne Vás pozývam na seminár o strojárine a automatizácii. S prof. Janom Košturiakom, prof. Jiřím Marekom a skvelými ľuďmi od Ľubomíra Šveca budeme teoreticky rozprávať a prakticky si ukazovať čo a ako sa dá robiť, kde smerujeme a podobne. Ja sa zameriam na kolaboratívnu robotiku v praxi, ukážem množstvo videí, ukážok a aplikácii vrátane niektorých nepublikovaných. K dispozícii budú aj kolaboratívne roboty Universal robots, s ktorými si môžete skúsiť vytvoriť vlastnú aplikáciu.

ŠVEC a SPOL s.r.o. otvára vo Vrábloch technologické centrum pre firmy nielen z okolia. Spolu s IPA Slovakia Vás pozývame na úvodný seminár 19.-20.11.2018 v Vrábloch, venujúci sa aj kolaboratívnej robotike ako časti budúcnosti strojárskej výroby.

Vo Vrábloch nám začína vznikať priemyselný technologicko-praktický hub spájajúci freelancerov, malé, stredné aj veľké firmy s cieľom spolupracovať, rásť a vzájomne prospešne si pomáhať.

Prihlášky môžete posielať na pballon@svecaspol.sk

 

buducnost strojarskej vyroby 1

buducnost strojarskej vyroby 1

 

buducnost strojarskej vyroby 2

buducnost strojarskej vyroby 2

 

buducnost strojarskej vyroby 3

buducnost strojarskej vyroby 3

buducnost strojarskej vyroby 4

buducnost strojarskej vyroby 4
Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk