úvod |Blog |paletizácia | Paletizačný cobot Palco | samozarovnávajúci dopravník

Paletizačný cobot Palco | samozarovnávajúci dopravník

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 12/17/20

Nedávno sme zamenili dočasný dopravník v HOPI Stránčice za špeciálny samozarovnávací model.

Flexibilná výroba a modulárny prístup z Trenčína pri ukladaní krabíc na palety.

krabice automaticky zarovnané k bočnej stene a dorazu + oddelené od seba

Funguje plne autonómne bez akéhokoľvek nastavovania s akoukoľvek bežnou krabicou.

Autonómny systém

Dopravník funguje plne autonómne bez akéhokoľvek nastavovania, s akoukoľvek bežnou krabicou.

Jednoducho ho pristavíte k linke, pripojíte k Palcovi a sám si zorientuje krabice – oprie o stenu a doraz. Nič netreba riešiť.

Je rozdelený na 6 pásiem – každé má inú rýchlosť – krabice sa tak oddelia od seba a na konci sa mäkko priblížia k dorazu.

odpojiteľné moduly: zásobník na kartóny - Palco - samozarovnávajúci dopravník
odpojiteľné moduly: zásobník na kartóny – Palco – samozarovnávajúci dopravník

Modulárny robotický systém

Požívame rýchloupínacie systémy takže paletizačného robota Palco, dopravník aj zásobník preložiek môžete v priebehu pár chvíľ oddeliť od výrobnej linky a presunúť tam kde treba.

Pridané prevádzkové štatistiky - voliteľne v angličtine / slovenčine / češtine
Pridané prevádzkové štatistiky – voliteľne v angličtine / slovenčine / češtine

Paletizačný cobot Palco

 • Vyvinutý v Trenčíne, na Slovensku – v spolupráci s nórskymi partnermi
 • Má vynikajúco odladený hardvér a softvér = plug&play.
 • Je založený na Universal robots UR10e.
 • Zvláda ukladať krabice do 9, resp 15 kg do 2,15m
 • Vie byť aj veľmi rýchly = až do 60 krabíc / min (v závislosti od váhy, usporiadania, veľkosti)
 • Dokáže obsluhovať 2 výrobné linky naraz
 • Dodávka možná v rámci Slovenska, Čiech aj celej EU
 • Vyhotovíme aj so sprievodnými technológiami ako otváranie a zatváranie krabíc, vkladanie obchodných balení dokrabíc
 • univerzálne aj špeciálne grippre na mieru

viac info: https://www.stimba.sk/paletizacny-cobot-palco-v-hopi-skusobna-prevadzka/

http://www.palco.stimba.sk

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk