Zrážanie hrán hlinníkového odliatku po frézovaní s UR10e

Ručne odihlovať treba veľkú časť obrobkov po CNC. Buď kvôli strojnej kapacite, nepresným výkovkom, vytlačeným hranám. Často nie sú ľudia, alebo sú lepšie využiteľný pri nastavovaní a kontrole.

Ostatné 2 roky sme spravili v Stimba množstvo testov. Vyskúšali veľa nástrojov a technológií. S rozličnými prístupmi. Od CAD/CAM až po voľné učenie.

Výsledok je pripravená technologická bunka. Buď pre samostatné zrážanie hrán a kefovanie / dokončovanie. Alebo ako súčasť obsluhy CNC stroja. T.j. s výmenou kusov.

Zintegrovali sme úspešne technológiu odihlovania, ktorá Vám dá už pri samotnom učení audioviuzuálnu spätnú väzbu. Dráhy zadávate bez znalostí programovania. Kedykoľvek môžete zmonitorovať každý kúsok dráhy, či bol správne vykonaný. Robiť korekcie, sledovať životnosť nástroja,…

Technologický postup je prebratý z nemeckého automotive. Odskúšané na stovkách robotických buniek. Pracovný postup sme posunuli na úroveň, kedy nepotrebujete špecialistu na robotiku.

Nové odihlovacie pracovné bunky budú spĺňať všetky bezpečnostné parametre. Vrátane protivýbušného odsávania pre hlinník, ľahkého prístupu do pracovného priestoru. A budú premiestniteľné vrámci pracoviska.

Vrámci NDA zatiaľ nemôžeme ukázať na čom presne pracujeme, ale pripravili sme aspoň krátke video na tomto komplexnom NOK kuse.

obsluha CNC, odihlovanie,

Súvisiace videá

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás