Brúsenie nábytkových dielov

Dokonalý povrch, dokonca aj na okrajoch – zakaždým! Pri brúsení ide o zlepšenie povrchu bez zmeny základného tvaru alebo rozmeru obrobku.

Automatizácia tejto úlohy si vyžaduje know-how zručného remeselníka a správne nástroje. Vzhľadom na rastúci nedostatok pracovnej sily vo výrobe na celom svete a veľmi potrebný dôraz na zníženie zmetkovitosti materiálu a pracovných podmienok je potrebná zmena.

Naša technológia #Mimic premieňa roboty na nástroje, ktoré sú pripravené pre použitie remeselníkmi. V tomto prípade sme na umožnenie dynamického vstupu pridali naše aplikačné riešenie #Mimic FT.

Výsledkom je rýchly, presný pohyb a zakaždým konzistentný výstup. Okrem toho môže teraz remeselník vďaka technológii #NoCode pracovať s nástrojom presne vtedy a tak, ako chce. 

brúsenie a leštenie, Nordbo príslušenstvo,

Súvisiace videá

Paletizačný cobot Palco pro | ...

Paletizačný cobot Palco v Krama | 3. generácia pokročilého systému pre ukladanie do ohrádok v prevádzke pri Margecanoch.…

PAL.co, paletizácia, potravinárstvo,

Wyzo sidebot – ukážka z ...

Wyzo™ Sidebot je prvý kolaboratívny delta robot. Ukážka z výstavy. Perfektný je k existujúcim linkám. Jednoducho prisuniete. Integrovaná…

Wyzo sidebot,

Zváranie s UR – prehľad ...

Zváranie pomocou cobota je zvyčajne o polovicu lacnejšie ako ručné zváranie Pre vašu inšpiráciu Universal robots pripravili tento…

zváranie a plazma,

Sortačný dopravník pre paletizáciu

U zákazníka sme nainštalovali nový dopravníkový systém. Náš paletizačný cobot Palco tak bude schopný odobrať a uložiť 1…

paletizácia, stimba aplikácie,

Aim TCP kalibračný nástroj

Perfektný doplnok na automatickú kalibráciu dávkovacích, či zváracích aplikácii. Zabezpečuje maximálnu presnosť s opakovateľnosťou 0,02 mm a kalibruje…

nanášanie lepidla, zváranie a plazma,