Brúsenie nábytkových dielov

Dokonalý povrch, dokonca aj na okrajoch – zakaždým! Pri brúsení ide o zlepšenie povrchu bez zmeny základného tvaru alebo rozmeru obrobku.

Automatizácia tejto úlohy si vyžaduje know-how zručného remeselníka a správne nástroje. Vzhľadom na rastúci nedostatok pracovnej sily vo výrobe na celom svete a veľmi potrebný dôraz na zníženie zmetkovitosti materiálu a pracovných podmienok je potrebná zmena.

Naša technológia #Mimic premieňa roboty na nástroje, ktoré sú pripravené pre použitie remeselníkmi. V tomto prípade sme na umožnenie dynamického vstupu pridali naše aplikačné riešenie #Mimic FT.

Výsledkom je rýchly, presný pohyb a zakaždým konzistentný výstup. Okrem toho môže teraz remeselník vďaka technológii #NoCode pracovať s nástrojom presne vtedy a tak, ako chce. 

brúsenie a leštenie, Nordbo príslušenstvo,

Súvisiace videá