úvod |Blog |Nezaradené | Zakladanie doštičiek do stroja kobotom

Zakladanie doštičiek do stroja kobotom

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 02/26/18

Pred pár dňami som bol v spoločnosti, kde opracovávajú MDF pre Ikeu. Predviedol som im koncept rozpaletizovania palety s doštičkami, ktoré idú do vŕtacieho stroja a tu je krátke video s rýchlou aplikáciou, ktorú sme si nahrali.

Od prinesenia robota, po jeho zapojenie, zapnutie, nastavenie, naprogramovanie jednoduchej rozpalitizačnej aplikácie, senzorov sily optoforce, vákua, zakladania a spustenia videa prešlo rádovo 20-25 minút. Na konci je aj náhľad programu.

Problém s meniacou sa výškou doštičiek sme poriešili senzorom sily nad prísavkou, ktorý snímal dotyk s doštičkou (dali sme cca 5 Newtnov v osi Z – zamedzujeme tak napríklad nárazom, nehodám a nezhodám). Kvôli dosahu najmenšieho robota UR3 (budú potrebovať najväčšieho, UR10) sme použili najmenšie doštičky – 3 vedľa seba (naprogramovali sme prvú a poslednú, strednú si nájde sám).

Ukázali sme si ako sa rovnako dá za pár minút naprogramovať celá 3D EUR paleta a ako si vieme “hmatom” nájsť v automatickom režime kde sme, ako si ľahko naprogramujeme odstránenie medzivrstvových priečnych doštičiek a podobne. Uloženie doštičky do pilky taktiež používa pocit hmatu pre správne uloženie. Zďaleka to nie je odladená aplikácia z hľadiska presností a orientácie dielov, ale ukazuje ako ľahko sa dá robot nastaviť. V praxi sa samozrejme ešte doplnia prípravky a prítomnostné čidlá, pripravia viacúčelové vákuové uchopovače…

Riešenie, ktoré pripravujeme umožní pracovníkom si premiestniť robota podľa potreby na iné pracoviská, tam kde ho potrebujú v troj-smennej prevádzke najviac. Hlavne sami videli, že si ho budú vedieť nastaviť a používať. Najčastejšie tu roboty budú paletizovať rôzne veľké doštičky, alebo ich vkladať do strojov. V budúcnosti možno aj leštiť, obrusovať, či montovať. Stimba je integrátor kolaboratívnych robotov – vytvárame v praxi ľahko použiteľné riešenia, keď mnohí máme akútny nedostatok pracovníkov, alebo robia prácu, ktorá dlhodobo ničí ich zdravie (chrbát, ruky, karpály,…).

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk