Rezanie plazmou a zváranie ťažkých konštrukcii kolaboratívnym robotom

Prečo a ako kolaboratívny robot v ťažkom priemysle? Super nápad a inšpirácia. Rezanie plazmou a zváranie ťažkých konštrukcii. Ešte raz: cobotom.

Tí čo pracovali s naším Ferco zváracím cobotom vedia. Nastavovanie je jednoduché rýchle a zvláda aj náročné aplikácie. Používame špeciálne na mieru vyvinuté softvéry a riadenie.

Vo videu nasadila americký spoločnosť cobota Universal Robots najskôr na delenie plazmou. Zistili, že po delení (rýchle nastavenie) je rez podstatne rovnejší a čistejší ako po delení ručnom.

Znížili čas opracovania dielov z 50 hodín na 12 hodín, čo bola obrovská úspora.

Pri zváraní veľkých konštrukcií – návesov jednoducho cobota na 7mej osi pristavia k zvarencu, nastavia a spustia.

V súčasnosti zhodou okolností pracujeme na podobnom presuvnom stĺpe s vertikálnym výsuvom (jeden nám zatiaľ bez výsuvu, ale zavesený v 2,7m fixne už zvára u zákazníka).

Ak máte nápady – sem s nimi!

Za mňa si viem dosť dobre predstaviť nasadenie rovnakých technológií plazmy a spôsobu aplikácie zvárania ako na videu. A možno aj lepšie.

#robots #zváranie #plazma #welding #priemysel

zváranie a plazma,

Súvisiace videá