Flexibowl

Zásobovanie robota, alebo cobota tvarovo problematickými súčiastkami už viac nie je problém vďaka zariadeniu Flexibowl - ktorý pre Vášho robota pripraví požadovaný komponent do potrebnej polohy bez ohľadu na jeho tvar, typ materiálu, alebo použitú technológiu, čo zaistí maximalizovanie efektivity automatizácie.

Spoľahlivé, flexibilné a výkonné riešenie pre odoberanie dielov, produktov a komponentov, pokiaľ je potrebné zaistiť správnu polohu odoberaného predmetu. Princíp je jednoduchý – podávač uvoľní a nechá diely spadnúť na povrch FlexiBowl®, ktoré sú efektívne oddelené kombináciou obojsmernej rotácie a generátora impulzov.

Dokáže spracovať akékoľvek predmety vo veľkostiach 1-250 mm, preto jeho využitie je naozaj univerzálne. Vďaka intuitívnemu programovaniu je možné nastaviť rýchlu výmenu používaných produktov viackrát za jednu výrobnú zmenu, vďaka absencii potreby zložitého mechanického nastavovania.

Použitie

Hromadné zásobovanie predmetmi, rozdeľovanie podľa jednotlivých druhov a robotické odoberanie sú riešené naraz v jednotlivých sektoroch, čím dosahujeme maximálnu efektivitu. Toto zariadenie garantuje veľmi rýchle zásobovanie, až viac ako 80 kusov za minútu, vďaka maximalizovaniu potenciálu jeho okrúhleho dizajnu.

Aj najviac problematické komponenty s týmto riešením nebudú problém, keďže ľahko je možné spracovať:

  • Problematické tvary, valcové, alebo kužeľovité
  • Komponenty komplexnej geometrie
  • Oceľové a ťažké komponenty
  • Komponenty s tendenciou zamotania sa
  • Silikónové a gumené komponenty
  • Komponenty s lepivými časťami

Variácie

Flexibowl má viacero verzií veľkostí s veľkosťou odoberateľnej plochy od 90 cm2 až po 1125 cm2. Spolu s viacerými možnosťami veľkosti je možné vybrať viacero množstvo verzií rotačných diskov, ktoré sú vyrábané vo viacerých farbách, povrchoch, alebo odolnosti voči lepidlám.

Verzie Flexibowl

Dodatočné možnosti

Na zaistenie bezchybného pracovného procesu je možné Flexibowl vybaviť ďalšími komponentami, ako napríklad podsvietením, stacionárnym horným svetlom, alebo inými možnosťami, ktoré zabezpečujú rýchlejšie a efektívnejšie sortovanie dielov, v závislosti od operácie a komponentov, ktoré sa budú vo výrobnom procese využívať.

Dodatočné možnosti pre Flexibowl

Pracovné módy

Štandardný mód

Zásobovač spracúva 3 rôzne aktivity: zásobovanie, separovanie a odoberanie, čím sa pokrývajú všetky potrebné operácie na to, aby mohli byť plne integrované do výrobného procesu. Rozdelením a obmedzením každej jednotlivej fázy procesu vo vyhradenom sektore ako spúšťanie, oddeľovanie a vyberanie je možné ich uskutočňovať súčasne. Tento proces trvá zvyčajne 0,5 sekundy.

Štandardný mód využitia Flexibowl

FlexiTrack

FlexiTrack umožňuje sledovanie kruhového dopravníka FlexiBowl. Systém videnia FlexiTrack pracuje v samostatnom sektore umiestnenom priamo pred oblasťou odoberania robotom. Robot a spracovanie obrazu sú simultánne, takže strata času pri spracovaní údajov je znížená. V tomto systéme je druhá kamera umiestnená pred hromadným podávačom na vyváženie padajúcich dielov.

FlexiTrack systém

Najväčšou výhodou tohto riešenia je kontinuálne podávanie dielov, čo je zabezpečené pevným pomerom medzi odoberanými a dodávanými dielmi, čo znamená, že zásobník nikdy nebude prázdny, alebo preplnený a nebude tak dochádzať k poruchám, alebo prestojom.

Zásobovanie viacerými komponentami

Podávanie viacerých dielov umožňuje súčasné podávanie rôznych komponentov. Jeden Flexibowl dokáže spoľahlivo spravovať až 6 rôznych typov komponentov. Pre každý jeden typ komponentu je potrebný samostatný hromadný podávač. Podávanie viacerých dielov umožňuje minimalizovať náklady na usporiadanie a výrobu.

Zásobovanie viacerými komponentami súčasne

Pre potreby tohto módu je možné aplikovať na každú z maximálne 6-tich plôch rozdiely povrch, pokiaľ sa využívajú rozdielne komponenty a tým dokážeme ušetriť výrobný čas pri montáži jedného dielu, ktorý sa skladá napríklad z piatich rozdielnych komponentov a tým nie je potrebné rozsiahle robotické pracovisko, ale všetko vie byť integrované do jediného riešenia.

Video

Využívanie flexibowl pri sortovaní dielov

Pomocou vibračného zásobníka Flexibowl je možné jednoducho zásobovať robota súčiastkami, ktoré kvôli svojmu tvaru môžu pri bežom používaní robiť problém.

S použitím flexibowl dokážete zaistiť, že všetky diely budú pretočené správnym smerom pri odoberaní tak, aby ich robot/cobot dokázal detekovať a používať pri ďalej operácií.

Rovnako je veľmi efektívny aj pri zásobovaní klipmi, ktoré majú tendenciu sa “zaseknúť” do seba, čo vie byť pre robota problém, no týmto riešením tomu veľmi efektívne dokážeme predísť.

Flexibowl je možné, v závislosti od jeho veľkosti, rozdeliť až na 4 nezásilé plochy, z ktorej každá môže byť vyhradená pre samostatný komponent.

Na stiahnutie