Prípadová štúdia: Linaset

Soňa Melová

04/15/17

universal robots

Kolaboratívny robot UR5 priniesol spoločnosti úsporu času a energie

V skratke: Kolaboratívny robot UR5 od firmy Universal Robots pomohol spoločnosti zlepšiť pracovné procesy. Pracovníci sú oslobodení od rutinných činností (tzv. „hltačov času a energie“), zvýšila sa produktivita a efektivita práce.

O spoločnosti: Linaset podniká v oblasti vstrekovania plastov. Je dodávateľom plastových výliskov pre strojársky a automobilový priemysel. Spoločnosť je z Českej republiky, má 750 zamestnancov.

Problém:

Cieľom spoločnosti Linaset bolo nájsť spôsob, ako zautomatizovať proces tryskania komponentov. Nový postup mal byť bezpečnejší, precíznejší a efektívnejší. Doteraz pracovník jednotlivé výlisky otryskával manuálne, za použitia tryskacieho aplikátora. Výlisky si pracovník doniesol, rozložil na pracovný stôl, otryskal, pootáčal, otryskal druhú stranu, zozbieral a odniesol. Tento proces je však už na prvý pohľad zdĺhavý a neefektívny.

Pri procese tryskania komponentov bolo potrebné, aby pracovník držal aplikátor v zvislej polohe. Práca bola fyzicky náročná a prostredie značne znečistené a hlučné. Spoločnosť Linaset sa rozhodla nájsť vhodné riešenie tohto problému.

Hlavné ciele:

  • zvýšiť bezpečnosť
  • zvýšiť produktivitu
  • zlepšiť presnosť tryskania
  • znížiť náklady
  • urýchliť návratnosť investície

Riešenie:

Spoločnosť sa rozhodla inštalovať robotickú ruku Univerzálneho robota UR5 a uviedla ju do skúšobnej prevádzky hneď po objednaní.

Robot bol umiestnený na existujúce pracovisko k operátorovi, ktorého úlohou bolo rozložiť výlisky na pracovnú plochu a následne ich počas chodu otáčať.

Robotická ruka vybavená upínacím systémom na prichytenie tryskacieho aplikátora otryskáva postupne obe strany komponentov. UR5 a človek-operátor pracujú vedľa seba bez potreby akýchkoľvek bezpečnostných zábran.

UR5 dokáže automaticky rozpoznať nízku hladinu zásoby tryskacieho materiálu, v prípade potreby jeho doplnenia robot automaticky prestane pracovať.

Efekt bol okamžitý – čas potrebný na opracovanie jedného výlisku sa zredukoval o 30 %. Stúpla produktivita a výrazne sa zvýšila presnosť opracovania komponentov. Výrobný proces sa zefektívnil – tryskací materiál sa zredukoval až o 35 %.

Počas šiestich mesiacov, kedy bol UR5 v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni, spoločnosť nezaznamenala žiadne poruchy či neplánované prestoje. Okrem pravidelnej údržby a čistenia prachu z riadiacej jednotky nebolo potrebné vykonávať žiadne servisné práce či výmeny súčiastok – a to i napriek vysokej prašnosti.

Podľa slov produktového manažéra spoločnosti Linaset Petra Šramotu bolo naozaj úžasné, s akou rýchlosťou sa stal robot súčasťou výrobného procesu. „Na nič sme nemuseli čakať, v priebehu niekoľkých dní bol robot pripravený na pracovisku a mohol začať spoľahlivo pracovať.“

„Veľmi jednoducho sme svojpomocne robota zdvihli na pracovný stôl a pripevnili nástavec tryskacieho aplikátora. Taktiež naprogramovať robotickú ruku nebol žiadny problém.“

Kolaboratívneho robota UR5 spoločnosti Linaset dodal distribútor UR, ktorý vykonal počiatočnú konfiguráciu a základné školenie pracovníkov. Programovanie a ďalšiu údržbu tak mala spoločnosť Linaset už vo vlastných rukách.

Zdroj: www.universal-robots.com

Najnovšie články

Súvisiace videá

HERN nové metódy zvárania s ...

Workshop a testy vo zvarovni HERN. Všeobecný nedostatok skúsených zváračov. Zváranie cobotom je silným trendom vo svete. Používanie…

zváranie a plazma,

Automotive aplikácia kovových klipov robotom ...

Od nového roka nastúpil do práce v automotive náš klipovací cobot. Doslova sa stal hneď obľúbený medzi kolegami…

automotive, injekčné vstrekovanie, kontrola kvality, stimba aplikácie, výmena nástrojov,

Feasibility brúsenie zvarov pre Koval ...

Úspešný feasibility test brúsenia zvarov pre KOVAL SYSTEMS, a. s.. Jednoduché nastavenie aj ovládanie. Brúsenie zvarov je namáhavé…

brúsenie a leštenie, Nordbo príslušenstvo,