úvod |Blog |Universal robots | Prípadová štúdia: Linaset

Prípadová štúdia: Linaset

Autor: Soňa Melová

Publikované: 04/15/17

Kolaboratívny robot UR5 priniesol spoločnosti úsporu času a energie

V skratke: Kolaboratívny robot UR5 od firmy Universal Robots pomohol spoločnosti zlepšiť pracovné procesy. Pracovníci sú oslobodení od rutinných činností (tzv. „hltačov času a energie“), zvýšila sa produktivita a efektivita práce.

O spoločnosti: Linaset podniká v oblasti vstrekovania plastov. Je dodávateľom plastových výliskov pre strojársky a automobilový priemysel. Spoločnosť je z Českej republiky, má 750 zamestnancov.

Problém:

Cieľom spoločnosti Linaset bolo nájsť spôsob, ako zautomatizovať proces tryskania komponentov. Nový postup mal byť bezpečnejší, precíznejší a efektívnejší. Doteraz pracovník jednotlivé výlisky otryskával manuálne, za použitia tryskacieho aplikátora. Výlisky si pracovník doniesol, rozložil na pracovný stôl, otryskal, pootáčal, otryskal druhú stranu, zozbieral a odniesol. Tento proces je však už na prvý pohľad zdĺhavý a neefektívny.

Pri procese tryskania komponentov bolo potrebné, aby pracovník držal aplikátor v zvislej polohe. Práca bola fyzicky náročná a prostredie značne znečistené a hlučné. Spoločnosť Linaset sa rozhodla nájsť vhodné riešenie tohto problému.

Hlavné ciele:

 • zvýšiť bezpečnosť
 • zvýšiť produktivitu
 • zlepšiť presnosť tryskania
 • znížiť náklady
 • urýchliť návratnosť investície

Riešenie:

Spoločnosť sa rozhodla inštalovať robotickú ruku Univerzálneho robota UR5 a uviedla ju do skúšobnej prevádzky hneď po objednaní.

Robot bol umiestnený na existujúce pracovisko k operátorovi, ktorého úlohou bolo rozložiť výlisky na pracovnú plochu a následne ich počas chodu otáčať.

Robotická ruka vybavená upínacím systémom na prichytenie tryskacieho aplikátora otryskáva postupne obe strany komponentov. UR5 a človek-operátor pracujú vedľa seba bez potreby akýchkoľvek bezpečnostných zábran.

UR5 dokáže automaticky rozpoznať nízku hladinu zásoby tryskacieho materiálu, v prípade potreby jeho doplnenia robot automaticky prestane pracovať.

Efekt bol okamžitý – čas potrebný na opracovanie jedného výlisku sa zredukoval o 30 %. Stúpla produktivita a výrazne sa zvýšila presnosť opracovania komponentov. Výrobný proces sa zefektívnil – tryskací materiál sa zredukoval až o 35 %.

Počas šiestich mesiacov, kedy bol UR5 v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne a 7 dní v týždni, spoločnosť nezaznamenala žiadne poruchy či neplánované prestoje. Okrem pravidelnej údržby a čistenia prachu z riadiacej jednotky nebolo potrebné vykonávať žiadne servisné práce či výmeny súčiastok – a to i napriek vysokej prašnosti.

Podľa slov produktového manažéra spoločnosti Linaset Petra Šramotu bolo naozaj úžasné, s akou rýchlosťou sa stal robot súčasťou výrobného procesu. „Na nič sme nemuseli čakať, v priebehu niekoľkých dní bol robot pripravený na pracovisku a mohol začať spoľahlivo pracovať.“

„Veľmi jednoducho sme svojpomocne robota zdvihli na pracovný stôl a pripevnili nástavec tryskacieho aplikátora. Taktiež naprogramovať robotickú ruku nebol žiadny problém.“

Kolaboratívneho robota UR5 spoločnosti Linaset dodal distribútor UR, ktorý vykonal počiatočnú konfiguráciu a základné školenie pracovníkov. Programovanie a ďalšiu údržbu tak mala spoločnosť Linaset už vo vlastných rukách.

Zdroj: www.universal-robots.com

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk