úvod |Blog |paletizácia | Paletizačná symfónia so 7 kolaboratívnymi robotmi UR10 a AGV

Paletizačná symfónia so 7 kolaboratívnymi robotmi UR10 a AGV

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 07/9/20

Inšpirácia komplexnej paletizácie z austrálie

Zberný dopravník

Zberný dopravníkový systém nenápadne namontovaný pod stropom dopraví z výroby balenia do “paletizovne” so 7 kolaboratívnymi robotmi UR10, ktorá sa nachádza na novopostavenej mezzaninovej plošine.

snímanie označenia balíku a triedenie
Skenovanie čiarového kódu a prípava pre sortovanie balení

Snímanie a triedenie balení

Balenia sú zosnímané a na základe kódu dopravené k príslušnému paletizačnému kobotovi, ktorý ich zapaletizuje.

Komplexná paletizácia s kolaboratívnymi robotmi UR10
Komplexná paletizácia s kolaboratívnymi robotmi UR10

AGV, doprava prázdnych paliet, odvoz plných paliet

AGV dopraví podstavu s prázdnou paletou a na základe pokynu odoberie podstavu s plnou paletou. Plnú paletu dostaví do výťahu, kde sa zvezie na iné poschodie – expedíciu.

Privezenie prázdnej palety pomocou AGV ku kolaboratívnemu robotovi
Privezenie prázdnej palety pomocou AGV ku kolaboratívnemu robotovi
Odvoz plnej palety pomocou AGV
Odvoz plnej palety pomocou AGV

Skenovanie paliet, oviazanie fóliou

Prevezme si ju druhé AGV. Následne je kontrolne odskenovaná a zawrapovaná.

Wrappovanie palety naloženej na AGV
Wrappovanie palety naloženej na AGV

Nasadenie kartónového obalu a rohov robotom

Expedičný priemyselný robot jej dá ochranné rohy, kartónový obal a uloží ju na výstupný dopravník. Tlačiareň aplikuje nálepku pre logistiku. Robot podľa potreby uloží 2 palety na seba.

Nasadenie kartónového obalu priemyselným robotom
Nasadenie kartónového obalu priemyselným robotom
Ukladanie 2 paliet na seba priemyselným robotom
Ukladanie 2 paliet na seba priemyselným robotom

Naloženie prázdnej palety robotom

Ako posledný úkon naloží prázdnu paletu na podstavu pre AGV, ktorý ju dopraví do “paletizovne”.

Nasadenie prázdnej palety na AGV priemyselným robotom
Nasadenie prázdnej palety na AGV priemyselným robotom

Stimba | príprava konceptu, komunikácia, integrácia

Podobný projekt (o niečo jednoduchší, ale s 9xUR10, AGV, 80+ typov produktov, 4 typy paliet, 2 palety na seba a preložky) vo fáze konceptu Stimba pripravila v rokoch 2018 a 2019.

Paletizačný cobot Pal.co | vyrobený na Slovensku

Paletizačné coboty máme pripravené – viac info v tomto článku: https://www.stimba.sk/paletizacny-cobot-pal-co-uz-od-49-900e/

PAL.co Paletizačný cobot už od 49.900€
PAL.co Paletizačný cobot už od 49.900€

www.palco.stimba.sk

zdroj: YouTube

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk