úvod |Blog |Nezaradené | Koboty: 5 mýtov odhalených

Koboty: 5 mýtov odhalených

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 10/9/17

Mýtus č.1: Koboty sú nebezpečné!

Koboty nie sú nebezpečné. Majú zabudované bezpečnostné funkcie, ktoré im dovoľujú pracovať bezpečne povedľa ľudí. Koboty nemusia byť zavreté za ochrannými plotmi (je to záležitosť individuálneho posúdenia rizika)

Mýtus č.2: Roboty nahradzujú/rušia pracovné miesta

Roboty vytvárajú pracovné miesta – lepšie miesta. Uľavujú pracovníkom od namáhavých a opakovaných úloh, tak aby pracovníci mohli prevziať nové role. Koniec-koncov, ľudská obratnosť, kritické myslenie, rozhodovanie a kreativita nemôžu byť nahradené strojmi.

Mýtus č.3: Je zložité implementovať a servisovať roboty

Koboty sú ľahko implementovateľné, ovládané a udržiavané. Tým, že sú kompaktné a ľahké, nie je potrebné meniť layout výroby pri zapojení kobota do jednotlivých úloh. Sú ľahko programovateľné alebo presunuteľné na iné pracoviská a vyžadujú si len minimálnu údržbu.

Mýtus č.4: Automatizácia s robotom je dobrá len na complexné, vysoko-opakované činnosti

Nezáležiac od rozsahu práce, koboty môžu byť nasadené na jednoduché procesy, ktoré sú opakovaného charakteru, manuálne, alebo potencionálne namáhavé pre pracovníkov.


Mýtus č.5: Roboty sú drahé!

Koboty sú cenovo efektívne. Inštalácia si vyžaduje minimálne investície, keďže si nevyžadujú veľké infraštruktúrne zmeny. Môžu byť znovu nasadené na rozličné funkcie výrobnej linky a používané po celý čas.

5 mýtov o kobotoch odhalených

5 mýtov o kobotoch odhalených

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk