úvod |Blog |automotive | Kolaboratívne roboty UR pomáhajú Xiamen Runner Corp. prostredníctvom 64 cobotov dosiahnuť flexibilnú výrobu

Kolaboratívne roboty UR pomáhajú Xiamen Runner Corp. prostredníctvom 64 cobotov dosiahnuť flexibilnú výrobu

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 05/22/17

V skratke:

Jeden z najväčších svetových výrobcov kúpelňových doplnkov a auto súčiastok, Xiamen Runner Industrial Corporation z Číny, nainštaloval 64 UR kolaboratívnych robotov aby zvýšil efektívnosť procesu výroby vytvorením vysoko efektívnej, flexibilnej a spoľahlivej výrobnej linky. UR roboty sú nainštalované na 10 rozličných aplikáciách od obsluhy vstrekolisu na plasty, cez kontrolu komponentov po záverečnú montáž.

Výzva:

Pred nasadením UR robotov bola väčšina činností v Runner Corporation manuálna a únava operátorov predstavovala risk pre bezpečnosť, kvalitu a množstvo produkcie. Spoločnosť sa rozhodla vyvinúť vysoko-efektívnu, flexibilnú a spoľahlivú výrobnú linku.

“Naším cieľom je uspokojiť potreby trhu upgradom efektívnosti výrobného procesu. Universal robots nás prekvapil s ich efektívnosťou a kvalitou, ktorá je oveľa vyššia ako u tradičných robotov”, hovorí William Xie, hlavný inžinier Xiamen Runner Corporation.

Riešenie:

Universal Robots v Runner boli inštalované, nastavené a zapojené do výroby rýchlo:

“S UR, sa môže nový projekt nasadiť a spustiť do týždňa, zakiaľčo trvá aj 6 mesiacov pripraviť tradičného robota”, hovorí Yiping Chen, manažer automatizácie v Xiamen Runner Corporation.

S flexibilnými kĺbmi a kompaktnou veľkosťou, roboty môžu pracovať v tandeme, deliac sa o pracovný priestor a v obmedzených prostrediach. Ďalšou inováciou v Runner je rozšírenie dosahu a efektívnosti cobotov UR ich osadením na koľajnice, eliminujúc potrebu posunúť už ukotvené stroje zakiaľčo podporujú multi-stanicovú prevádzku.

Zakiaľ čo pred-vkladá súčiastku, jeden robot môže obsluhovať tri vstrekolisy. So šesť-gripperovým nástrojom namontovaným na flexibilnom zápästí môže robot rýchlo prechádzať medzi jednotlivými nakladacími pozíciami.

“Kolaboratívny robot je mocnou inováciou v priemyselnom výrobnom sektore, umožňujúci automatizovanú produkciu s bezprecedentnou flexibilitou”, hovorí pán Xie.

Roboty UR vykonávajú montáž produktu tak, že zoberú orech z vibračného disku a vložia ho do stanoveného bodu, zoberú súčiastku na opracovanie a nakoniec odoberú zmontované produkty. Úloha prekladania pick-and-place je vykonávaná s pomocou vision systému presne lokalizujúceho súčiastky. Vision senzory lokalizujú objekt a údaje o ňom na dopravníkovom páse a presne nastavia uchopenie nádne položených objektov gripperom.

Runner zaznamenal strmý nárast výkonnosti produkcie výroby odkedy nasadil UR roboty, zakiaľ čo nasadenie zamestnancov na iné pozície efektívne pomohlo vyriešiť problémy s nedostatkom zamestnancov.

Roboty sa vyvíjajú a široko nasadzujú a automatizácia už viac nebude asociovaná s masovou výrobou štandardizovaných produktov. Automatizované výrobné linky umožnia produkovať malé dávky rozličných customizovaných produktov. Veľmi pozitívne vnímam budúcnosť Universal Robots”, hovorí pán Xie.

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk