úvod |Universal Robots |UR príslušenstvo | Onrobot | RG2-FT
RG2-FT

RG2-FT

inteligentný fripper s f/t senzorom

Rozpozná objekty pomocou inteligentného uchopenia

Pomocou OnRobot RG2-FT môžete automatizovať úlohy s vysokou presnosťou. Vstavané 6-osé F/T snímače poskytujú extrémne presné uchopenie pre lepšiu kvalitu výroby.

Vlastnosti

Neustále požiadavky na zmenu výroby si vyžadujú flexibilé a rýchlo nasaditelné príslušenstvo.

detekuje obrobok pomocou snímača vzdialenosti

gripper s f/t senzorom

prediktívna detekcia straty uchopenia

presná a jednoduchá kompenzácia hĺbky

snímač sily a krútiaceho momentu umožňujúci presné úlohy a kolaboratívne operácie

Na stiahnutie

Certifikované príslušenstvo UR+

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk