úvod |Universal Robots |UR príslušenstvo | Onrobot | Polyskin tactile Gripper
Polyskin tactile Gripper

Polyskin tactile Gripper

Cenovo efektívna manipulácia

Cenovo efektívna manipulácia s materiálom s vstavanou reguláciou sily.

Cenovo efektívna manipulácia s materiálom s vstavanou reguláciou sily.
Tactile Grippery OnRobot dokážu poskytnúť presnú pozíciu, orientáciu a údaje o sile.
Dokáže posúdiť kvalitu priľnavosti a zabrániť strate namipulovaného objektu.

Vlastnosti

Neustále požiadavky na zmenu výroby si vyžadujú flexibilé a rýchlo nasaditelné príslušenstvo.

0 až 70 mm zdvih a až 400 n uchopenie

detekcia nárazov

dotykový senzor na prstoch

individuálne ovládané prsty

teplotný snímač

uchopenie ovládané silou alebo polohou

Na stiahnutie

Certifikované príslušenstvo UR+

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk