úvod |Blog |Stimba | Seminár IPA: Robotika pre stredné a malé firmy

Seminár IPA: Robotika pre stredné a malé firmy

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 10/24/17

Ako efektívne zvýšiť produktivitu pri nedostatku ľudí, častých zmenách sortimentu a malých výrobných dávkach.

IPA Slovakia v spolupráci so Stimbou pozýva všetkých na interaktívny seminár ohľadom kolaboratívnej robotiky. Okrem odborných prednášok plných príkladov z praxe si účastníci sami vyskúšajú programovanie a v malých skupinách s odbornými garantami si na piatich robotických pracoviskách môžu vyskúšať namodelovať automatizáciu svojich úloh vrátane základného dizajnu, hrubého nacenenia a zrátania návratnosti. Mimo iných vhodné pre malé a stredné s nedostatkom personálu, reps. nestačiacich plniť objednávky:

 • CNC výrobné prevádzky s malými sériami kusmi do cca 10kg.
 • Potravinárske výroby využívajúce zakladanie, paletizáciu, označovanie
 • Marketingové firmy celoročne obsluhujúce rôzne zariadenia
 • Výrobné firmy montujúce rozličné zariadenia, používajúce lepenie, lakovanie,…
 • Zváracie spoločnosti vyžadujúce flexibilitu pri častej zmene sortimente
 • v príncipe väčšina firiem, kde prebieha obsluha strojov a zariadení, liniek, používajúcich paletizáciu
IPA a Stimba Robotika pre SME - prvá strana

IPA a Stimba Robotika pre SME – leták

HLAVNÉ TÉMY

 • Prezentovať možnosti automatizácie nielen pre veľkých ale aj pre malé slovenské firmy
 • Oboznámenie s problematikou robotiky so svetovou jednotkou v kolaboratívnej robotike
 • Praktické ukážky a využitie v praxi vrátane návštevy výrobnej prevádzky s robotom
 • Možnosti nasadenia robotiky pri malých dávkach a častej zmene sortimentu
 • Workshop – naučíte sa sami programovať kolaboratívnych robotov a na mieste si vyskúšate vytvoriť koncept pracoviska pre Vašu firmu
 • Ukážky Case study – aplikácie u zákazníkov

PROGRAM

8:30 – 12:00

Prvky Industry 4.0 pre výrobu a montáž, nové trendy
a nástroje automatizácie a robotizácie, kamerové a vizuálne prvky

Ukážky a videá o praktickom nasadení kolaboratívnych robotov Bezpečnosť práce s kolaboratívnym robotom

 • Súčasná legislatíva
 • Kolaboratívny a kooperatívny režim robotov vs. tradičná robotika
 • Kedy a prečo sa používajú dodatočné bezpečnostné prvky
 • Možnosti zvyšovania bezpečnostiFinancovanie
 • Pohľady na návratnosť robotov – spolupráca s človekom, nahradenie rutinných operácii, zvýšenie kvality, zvýšenie produktivity procesu, otvorenie ďalšej zmeny
 • Leasing a možnosti financovania robotov
 • Pri popise vašej požiadavky dostanete približnú cenu riešenia12:00 – 13:00Obed13:00 – 14:45Ukážka práce kolaboratívnych robotov:
  • kolaboratívny robot a obrábacie centrum
  • kolaboratívny robot a montážne pracovisko, linka
  • kolaboratívny robot a baliace pracoviskoProgramovanie kolaboratívneho robota – práca v skupinkách Prineste si svoje komponenty, na ktorých si ukážeme:
  • Uchopovanie
  • Prekladanie do krabice
  • Otáčanie
  • Používanie nástrojaUkážka jednoduchosti programovania16:00 – 16:30Záverečná diskusia

REGISTRÁCIA

www.ipaslovakia.sk

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

7. 12. 2017 STIMBA, s.r.o. Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

160 € bez DPH / 1 osoba
Pri prihlásení dvoch účastníkov tretí ZDARMA

VIAC INFORMÁCIÍ:

Ing. Lenka Chovancová, IPA Slovakia

+421 (0) 908 268 621

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk