Wingman výmena nástrojov

Wingman je plne vyladený systém automatickej výmeny nástrojov pre roboty. Má k dispozícii sortiment elektro a pneu prepojení (vrátane pr. 6mm). Staničky a softvér pre automatickú výmenu. Funguje na mechanickom princípe a nepotrebujete prívod vzduchu ani el. prúdu.

Zvýšené možnosti využitia robotických pracovísk s automatickou výmenou nástrojov

S automatickou výmenou nástrojov bude mať váš cobot flexibilitu nasadiť viac nástrojov, riešiť viac úloh a generovať viac výstupov vo vašej výrobe. Systém WINGMAN Cobot Tool Changer je nainštalovaný a pripravený na automatickú a manuálnu výmenu nástrojov v priebehu niekoľkých minút Plug and Play.

WINGMAN je cenovo dostupné a vysoko prispôsobiteľné riešenie automatickej výmeny nástrojov, ktoré poskytuje návratnosť investícií do niekoľkých týždňov.

Tri pravidlá pre lepšie využitie cobota

 1. Ak váš cobot môže bežať nepretržite a bez obsluhy, bude váš cobot efektívnejší a vytvorí viac výstupov.
 2. S automatickou výmenou nástrojov na vašom cobote môže váš cobot robiť prepojené procesy a bežať nepretržite a bez obsluhy dlhšie.
 3. WINGMAN má návratnosť investície do niekoľkých týždňov v aplikáciách, kde je celkový čas procesu dlhší a je potrebných len niekoľko výmen nástrojov.
Wingman systém automatickej výmeny nástrojov pre kolaboratívne roboty
Wingman systém automatickej výmeny nástrojov pre kolaboratívne roboty

Automatický menič nástrojov novej školy (new school)

WINGMAN je výmenník nástrojov New School, ktorý ponúka manuálnu aj automatickú výmenu nástrojov v tom istom zariadení. Okrem toho WINGMAN nevyžaduje na dosiahnutie automatickej výmeny nástrojov drahé pneumatické inštalácie na rozdiel od automatických výmenníkov nástrojov starej školy.

To všetko je možné vďaka patentovanému mechanickému redundantnému blokovaciemu mechanizmu WINGMAN.

AUTOMATICKÝ MENIČ NÁSTROJOV NOVEJ ŠKOLY WINGMAN
AUTOMATICKÝ MENIČ NÁSTROJOV NOVEJ ŠKOLY WINGMAN
Tool changer - zmena manuálneho a automatického režimu | URCap plug&play softvér pre Universal robots
Tool changer – zmena manuálneho a automatického režimu | URCap plug&play softvér pre Universal robots

ŠPECIFIKÁCIE

 • AUTOMATICKÁ aj RUČNÁ výmena v jednom zariadení
 • Integruje sa s väčšinou kobotov a nástrojov
 • Menovité užitočné zaťaženie 33 kg
 • Hmotnosť na cobote 260 g
 • Kombinovaná výška 30 mm
 • Opakovateľnosť +-0,03 mm
 • Automatické nastavenie výmeny nástroja za 1 minútu
 • Možnosť priechodného prispôsobenia
 • Vyrobený z vysoko odolných kovových zliatin
 • Bezpečný pre kobot (ISO/TS 15066)
Wingman systém automatickej výmeny nástrojov pre kolaboratívne roboty
Wingman systém plug&play automatickej výmeny nástrojov pre kolaboratívne roboty s množstvom dostupných prechodiek

Funguje s väčšinou kolaboratívnych robotov a aj s OnRobot nástrojmi

Video

Wingman automatická výmena nástrojov pre kolaboratívne roboty

S automatickou výmenou nástrojov bude mať váš cobot flexibilitu nasadiť viac nástrojov, riešiť viac úloh a generovať viac výstupov vo vašej výrobe. Systém WINGMAN Cobot Tool Changer je nainštalovaný a pripravený na automatickú a manuálnu výmenu nástrojov v priebehu niekoľkých minút Plug and Play.

WINGMAN je cenovo dostupné a vysoko prispôsobiteľné riešenie automatickej výmeny nástrojov, ktoré poskytuje návratnosť investícií do niekoľkých týždňov.

Súvisiace videá