Návšteva študentov STU BA z katedry automatizácie na Stimbe a v Boste

Andrej Bielik

04/12/17

školy a R&D | Stimba | zaujímavosti

Mali sme dnes zaujímavý deň so študentami STU BA. Vždy je super pracovať s mladými a nadšenými ľuďmi. Pre študentov to bolo prvé zoznámenie sa s naším spoločným projektom Stimba-STUBA v oblasti Industry 4.0 začlenenom vo Výskumno-vývojovom centre digitalizovanej výroby v malých a stredných strojárenských podnikoch. Ukázali sme základné koncepty, východiská a predpokladané smerovanie budúceho vývoja. Prof. Štefan Kozák, Jakub Osuský a Ján Cigánek z STUBA vysvetlili pár riešení z praxe a ukázali ďalšie možnosti praktického vzdelávania.

A tiež sme si prešli naše staršie vývojové projekty z oblasti pokročilých kontajnerových čistiarní odpadových vôd (Tercial Water Beast) a pozreli sme sa na zopár robotických pracovísk KUKA a Universal Robots. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu s novými kolegami z prostredia STU BA!

prednášková miestnosť BOST
prednášková miestnosť BOST
Prednáška o vzdialenom riadení diagnostike čistiarní
Prednáška o vzdialenom riadení diagnostike čistiarní
Návšteva konštrukčného oddelenia Stimba
Návšteva konštrukčného oddelenia Stimba
Proces čistenia prototypu membránovej ČOV
Proces čistenia prototypu membránovej ČOV
STU Foto pred BOST
STUBA Foto pred BOST, vpredu prof. Štefan Kozák a Vladimír Bielik

Najnovšie články

Súvisiace videá

Zváranie Tig s UR10e | ...

Z testu pri odovzdaní do užívania vo Švec group: Tig pulzné zváranie s prídavným drôtom = UR10e +…

stimba aplikácie, zváranie a plazma,

Demo zváranie | 2 programy ...

Demo zváranie | 2 programy pripravené za 10-15 minút, ktoré si klient spravil sám = okamžitá objednávka od…

zváranie a plazma,