úvod |Blog |prípadové štúdie | Ako kolaboratívne roboty UR pomáhajú pri odstránení slepoty vo svete

Ako kolaboratívne roboty UR pomáhajú pri odstránení slepoty vo svete

Autor: Andrej Bielik

Publikované: 06/7/17

Bol som nesmierne dojatý, šťastný, vďačný a hrdý, keď som na UR blogu našiel nasledovný článok o Aurolab a použití kolaboratívnych robotov.

Aurolab4

Na úvod: O činnosti neziskovky Seva foundation fungujúcej od 70-tych rokov viem už nejaký čas. V Indii a Himalájach bolo z viacerých dôvodov (ostré slnko, sneh, zápaly…) milióny ľudí slepých len kvôli šedému zákalu. Tento bol odstániteľný pár minútovou operáciou a bolo potrebné len jednoduché vybavenie. Operácia, ktorá na západe stojí pár tisíc USD/EUR však pre masy/milióny chudobných v Indii, Pakistane, Nepále, Bangladéši,… bola nedostupná. Iniciatívou Dr. G.Venkataswamy a niekoľkých ľudí zo západu ako Larry Brilliant, Ram Dass, či Steve Jobs… sa podarilo získať expirované šošovky a materiál a zmeniť život 3 miliónom ľudí zdarma. V roku 1992 vznikla spoločnosť Aurolab, ktorá za zlomok západných cien vyrába materiál a liečivá exportované do 130 chudobných krajín a zachránila už desiatky miliónov ľudí pre nich inak nedostupnými liekmi a materiálom. Slúžiť ľudom v núdzi je najvyšším naplnením života každého človeka a prejavením jeho najskrytejšieho potenciálu.

Ako kolaboratívne roboty Universal Robots pomáhajú pri odstránení slepoty vo svete

Medzi riešeniami, ktoré Aurolab poskytuje neziskovým organizáciám a nemocniciam globálne je ich cataract kit = kit na odstraňovanie šedého zákalu, ktorý sa skladá z produktov používaných pri operácii a taktiež intraokulárnych šošoviek, ktoré pomáhajú ľuďom v znovuzískaní zraku po operácii.

Precíznosť a presnosť boli extrémne kľúčovými pre celý výrobný proces intraokulárnych šošoviek, pre úlohy akými sú manipulácia s materiálom a prekladanie komponentov. A tak začal Aurolab spolupracovať s jedným z distribútorov Universal Robots v Indii, aby zoptimalizoval svoje výrobné procesy.

Roboty museli byť bezpečné a komforné na používanie personálom. Okrem bezproblémového spojenia s pracovnou silou, koboti od Universal Robots boli vybraní pre ich cenovú dostupnosť, zníženú spotrebu energie a bezpečnosť, ktorá zaisťovala, že bezpečnostný systém zastaví činnosť, keď sa použije záťaž (narazí do prekážky).

Spoĺahlivosť našich produktov bola verifikovaná po dokázaní spoľahlivosti konceptu úplne prvého cobota, po ktorom následne objednali sedem ďalších do svojho závodu. Po dodaní kolaboratívnych robotov do ich procesu, Aurolab zistil, že nastalo masívne 15% zvýšenie ich produkcie, s viac ako 2.000.000 šošoviek ročne.

Po tom, ako Aurolab pochopil benefity kolaboratívnych robotov, ľudia benefitujú a získavajú svoj zrak späť v rýchlejšej miere.

Čo ešte zaujalo je miera návratnosti investície v Indii, ktorá dosiahla 2 roky.

Aurolab, India, zdravotníctvo

Úlohy vyriešené kolaboratívnymi robotmi:

Manipulácia s materiálom, zakladanie

Výzvy vyriešené:
Obslúžené hlavné úlohy, ktoré si vyžadovali flexibilitu, produktivitu a spoľahlivosť

Návratnosť investície ROI nižšia ako 2 roky

Zvýšená produktivita a kvalita

Kľúčoví nositelia hodnoty:

0,1 mm opakovateľná presnosť

Jednoduchosť, bezpečnosť a od prirodzenosti kolaboratívnosť

Môžu pracovať bez klietky (predmetom posúdenia rizík) v obmedzených priestoroch.

Aurolab1 Aurolab2 Aurolab3
Aurolab5

anatómia oka

anatómia oka

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk