úvod | Kontakty

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: [email protected], telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Názov STIMBA, s. r. o.
Sídlo Súvoz 1/1662, Trenčín 911 01, Slovakia
IČO 45347093
DIČ 2022946211
IČ DPH SK2022946211
Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.22443/R

Navigácia

Náš tím

Skúsený tím odborníkov na automatizáciu, robotiku a strojársku výrobu.

Ing. Michal Mosný

MD / Konateľ spoločnosti

+421 907 713 202 [email protected]

Ing. Andrej Bielik

prokurista, robotika

+421 907 414 389 [email protected]

Katarína Siváková

nákup, logistika, fakturácia

+421 918 883 773 [email protected]

Mgr. Simona Petrušová

personalistika

+421 918 188 598 +421 32 7417 304 [email protected]

Peter Hupčík

mechanika

+421 905 686 922 [email protected]

František Blažej

elektromechanika

+421 907 721 579 [email protected]

Michal Blažej

robotika

+421 905 630 024 [email protected]

Ondrej Llovel

kontrola kvality

+421 908 147 155 [email protected]

Lukáš Oška

konštrukcia

+421 905 241 995 [email protected]

Andrej Mráz

konštrukcia

+421 32 7417 341 [email protected]

Ing. Peter Malý

expedícia

+421 905 983 974 [email protected]

Jozef Kiac

majster vo výrobe

+421 905 702 401 [email protected]

Ing. Ján Cigánek, PhD.

elektronika

+421 32 7417 341

Ing. Jakub Osuský, PhD.

elektronika

+421 32 7417 341