Odihlovanie

Repetitívna operácia, ktorú dokážeme plne zautomatizovať s využitím cobota. Rýchle metódy nastavovania s minimom programovania.

Odihlovanie je dôležitou súčasťou mnohých výrobných procesov, pri ktorých sa odstraňujú nepotrebné materiály, zvyšky alebo nedokonalosti z hotových dielov. Táto operácia dokáže zabrať neúmerne veľa času v porovnaní s pridanou hodnotou, obdobne ako opracovanie obrobku na CNC. Túto cyklickú, opakujúcu sa a nie úplne jednoduchú operáciu dokážeme jednoducho zautomatizovať pomocou odihlovacieho cobota. 

Vďaka najnovším technológiám dokážete do svojej firmy prilákať nových pracovníkov – nadšencov pre techniku a inovácie

Odihlovanie je operácia vyžadujúca presnosť a konzistentnú kvalitu výsledku. Manuálne odihlovanie je pre pracovníkov náročné – často spomaľuje výrobný proces a pri mnohých opakovaniach klesá kvalita výslednej práce. Použitie cobota na odihlovanie prináša do výrobného prostredia mnoho výhod. 

Vyššia efektivita 

Coboty môžu pracovať nepretržite 24/7, bez potreby prestávok. Rýchle a spoľahlivé odihlovanie prispieva k zníženiu času potrebného na dokončenie operácie a zvýšeniu celkovej efektivity výrobného procesu. Automatizácia výrobných úkonov, akým je aj odihlovanie, vedie k zlepšeniu produktivity a konkurencieschopnosti podniku.

Presnosť, rýchlosť a konzistentná kvalita

Automatizované odihlovanie pomocou cobota je rýchlejšie ako manuálny proces. Vo výrobe, kde je potrebné spracovať veľké množstvo dielov, môže byť využitie odihlovacieho cobota obzvlášť užitočné. Coboty sú vybavené pokročilými senzormi a kamerami – tie im umožňujú presne identifikovať miesta, kde je potrebné vykonať odihlovanie. Táto presnosť vedie ku konzistentným výsledkom a minimalizácii chýb. Pre odihlovanie sú vysoká presnosť trajektórie obrábania a vysoká kvalita výsledného povrchu zásadné. 

Flexibilita a modularita

Coboty sú univerzálne a nastaviteľné pre rôzne aplikácie, jednoducho ich prenastavíte na úplne inú operáciu. Ak teda dôjde k zmene pracoviska, úprave parametrov alebo aj kompletnej zmene súčiastky, pre cobota to nepredstavuje žiaden problém. Rovnako nie je problém rozšíriť pracovnú bunku o ďalšie zariadenia (senzory, bezpečnostné prvky, dopravníky, skladovacie zariadenia…), všetko pripojiteľné s PLC s možnosťou komunikovania medzi sebou.

→ Coboty nepotrebujú svoj vlastný ohraničený priestor oddelený od operátorov. V porovnaní s konvenčnými automatizovanými systémami sú kompaktnejšie, flexibilnejšie, nevyžadujú rozsiahle nastavovania a majú nižšie náklady na implementáciu a údržbu. Kolaboratívne roboty sú vybavené softvérom a senzormi, ktoré im umožňujú bezpečne a efektívne pracovať v blízkosti ľudí.

Odbremenenie pracovníkov

Manuálne odihlovanie hotových dielov predstavuje náročnú a rutinnú prácu. Pri dlhodobom opakovaní tejto činnosti môže operátor strácať presnosť, kvalita jeho práce môže klesať. Automatizácia odihlovania vám umožňuje využiť pracovníkov výroby na iné, pre nich atraktívnejšie úlohy. 

Automatické odihlovanie obrobkov

Ako sa cobot naučí trasu odihlovania? 

Vytvorenie trajektórie je jednoduché, nepotrebujete mať predchádzajúce skúsenosti s programovaním či robotikou. Cobota naučíte trasu pomocou Nordbo Mimic. Jednoducho mu ukážete, ako to robíte vy! Prevediete ho trasou a trasu mu uložíte. Následne mu nastavíte požadovaný prítlak, naklonenie, prípadne ďalšie parametre a cobot môže začať pracovať.

Technológia Mimic prenáša pohyby pracovníka do pohybov cobota – cobot sa vďaka tomu jednoducho a bez programovania naučí, čo má robiť

Táto metóda neuveriteľne šetrí čas. Prostredie je užívateľsky príjemné a všetko je ľahko editovateľné. Vďaka Mimic kit-u je možné robota učiť v reálnom čase na základe vašich pohybov. Robota môžete učiť dvoma spôsobmi – buď ho sami navádzate rukou a pohybujete ním, ako potrebujete alebo využívate joystick. Cobot dokáže navyše optimalizovať trasu, pohyby a rýchlosti tak, aby bola efektivita pohybu čo najvyššia. 

Zvládne aj ťažko dostupné hrany

Odihlovanie pomocou cobota

S využitím produktov od Nordbo Robotics dokážete jednoducho nastaviť konštantný prítlak aj naklonenie nástroja. Cobot vďaka tomu dokáže kvalitne opracovať aj problematické alebo ťažko dostupné hrany.

Vďaka kompenzácii tlaku je možné plynulo dosadnúť na hranu nástroja so zmrštením nástroja 5 mm. Vreteno je možné nakloniť až o 5° a okolo svojej osi sa dokáže otočiť o plných 360°. Nástroj udržuje konštantný tlak bez ohľadu na to, ako je naklonený nástroj. Maximálny prítlak je 150 N pri tlaku alebo 110 N pri ťahu. V prípade potreby je možné zapojiť aj vzduch s priechodom max. 6 barov.

Komplexné riešenie

V závislosti od konkrétneho opracovávaného dielu, vašich požiadaviek, technického vybavenia a pracovného postupu vám vytvoríme ponuku na mieru. Po zoznámení sa s vaším prostredím vám okrem samotného robotického pracoviska vieme dodať všetko potrebné k automatizácii vašej výroby – dopravníkové pásy, priestor na odkladanie dielov, komunikáciu s CNC…

Okrem odihlovania vám vieme zabezpečiť automatizáciu aj ďalších úkonov, či už nasledujúcich alebo predchádzajúcich. To, čo ide na prvý pohľad zautomatizovať na 80 %, je možné niekedy zrealizovať aj na 150 % – do celkového riešenia dokážeme veľakrát zahrnúť aj ďalšie úkony (skrutkovanie, kontrola kvality, montáž, paletizácia…). 

Coboty je možné integrovať do komplexných automatizovaných systémov, čo umožňuje ich vzájomné prepojenie. Proces je efektívnejší, produktivita vyššia. Pracovníkov oslobodíte od repetitívnych úloh a umožníte im realizovať sa vďaka náročnejším a atraktívnejším pracovným úlohám.

Odihlovanie malých, zložitých a zakrivených dielov s Nordbo Mimic

Odihlovanie malých, zložitých a zakrivených dielov, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť ✔️

Platforma #NoCode #Mimic spoločnosti Nordbo Robotics pomáha riešiť výzvy pri aplikácii odihľovania.

čitať viac

Riešenia robotiky

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás