úvod |CNC obrábanie | CNC obrábanie
veríme, že každý komponent
je umelecké dielo

pristupujeme ku každej súčiastke ako k umeleckému dielu
od promptného nacenenia až po expedíciu
výrobný systém prispôsobený kusovej a malosériovej zákaznícky orientovanej výrobe

Rýchla reakcia na dopyt a objednávku

Naceňujeme veľké dokumentácie. Reagujeme do 2-3 pracovných dní. Naceníme vybrané položky sortimentu, ak je cena prijateľná, spracujeme celé zadanie a v dohodnutom termíne ho predložíme.

Už pri spracovaní cenovej ponuky rátame s kapacitným vyťažením strojov a predbežne si rezervujeme kapacity, preto vieme pružnejšie spustiť výrobu a expedovať tovar.

Kontrola kvality a toku materiálu

Kontrolu kvality zabezpečujeme priebežne počas celého procesu výroby. Počnúc prijatím materiálu, jednotlivými fázami spracovania, až po finálnu expedíciu.

Oddelenie kontroly kvality je vybavené certifikovaným 3D meracím prístrojom Wenzel, drsnomermi, výškomermi.

Tok materiálu sledujeme pomocou automatického spracovávania dát na základe čiarového kódu.

Strojný park

CNC

Sústruhy

počet osí vlastnosti priemer obrábania dĺžka obrábania
BTA 380 MXL 3 Vysokoproduktívne sústružnícke centrum pre výrobu presných a tvarovo zložitých komponentov. 280 mm 290 mm
FUJI TN - 36 2 Vysokoproduktívny tuhý CNC sústruh v 2-osom prevedení. 360 mm 250 mm
BTF 550 TMS 8 Univerzálny tuhý CNC sústruh s dvomi revolverovými hlavami s poháňanými nástrojmi a protivretenom. 400 mm 780 mm
Tornado T6M 3 Produktívny CNC sústruh s poháňanými nástrojmi a s podávačom tyčového materiálu. 215 mm 450 mm
Tornado T8 2 Univerzálny tuhý CNC sústruh v 2-osom prevedení. 235 mm 540 mm
Tornado T4 2 Produktívny CNC sústruh v 2-osom prevedení s podávačom tyčového materiálu 170 mm 450 mm

Referencie

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk