Paletizačný cobot Palco a Modsort NOK vyraďovanie v Krama

krátka ukážka fungovania paletizačného cobota Palco zo Stimby v Krama, Kojšov.
Oboch robotov sme doplnili o výkonný sortovací dopravník Modsort.

Modsort umožňuje prevádzku v 4 smeroch. Štandardne nám pomáha zorientovať krabičky k sebe – dlhou stranou dopredu. Tentokrát ho naviac používame pre vyraďovanie nezhodných krabičiek za vážením po balení.

Pre ľahké krabičky s nedostatočne dotlačeným bočným zatváraním z linky ( nerovnomerne rozloženou váhou) sme tiež doinštalovali ľahké dotlačenie na konci pásového dopravníka.

pre viac videí navštívte náš web a YouTube kanál.

balenie, PAL.co, paletizácia, stimba aplikácie,

Súvisiace videá