Brúsenie plechov pred olejovaním

Ukážka brúsenia plechov pred olejovaním pre slovenského zákazníka v sériovo-kusovej výrobe (každý diel iný rozmer).

Doteraz boli plechy brúsené len manuálne, keďže sa vyžadoval špecifický – náhodný a pritom rovnomerný vzor s hlbokými ryhami v plechu pre preniknutie oleja.

Celkovo prebehlo 5 dní testov, ktoré skončili úspešne. Na videu je použitý nástroj OnRobot s 3M brúsnymi materiálmi Cubitron II.

V reálnom nasadení bude použitá pokročilejšia technológia Nordbo robotics NAC s veľmi rýchlou kompenzáciou prítlaku.

Pracovisko je navrhnuté s 1 operátorom pripravujúcim obrobky pre 2 kolaboratívnych robotov. Doba nastavenia programu pre 1 plochu je cca 2 minúty.

brúsenie a leštenie, OnRobot,

Súvisiace videá

Mimic s bezdrátovým ovládaním s ...

Po riešení s Universal robots predstavujeme Nordbo Mimic Industrial. Na úvod s robotmi Nachi. “No code” programovanie v…

brúsenie a leštenie, Nordbo príslušenstvo,

Wyzo sidebot na výstave

Najzaujímavejšie je to čo na videu z výstavy nevidíte: bezpečnostné zábrany. Wyzo Sidebot je najrýchlejší kolaboratívny robot s…

balenie, potravinárstvo, Wyzo sidebot,

Brúsenie plechov pred olejovaním

Ukážka brúsenia plechov pred olejovaním pre slovenského zákazníka v sériovo-kusovej výrobe (každý diel iný rozmer). Doteraz boli plechy…

brúsenie a leštenie, OnRobot,

Paletizačný cobot Palco pro | ...

Paletizačný cobot Palco v Krama | 3. generácia pokročilého systému pre ukladanie do ohrádok v prevádzke pri Margecanoch.…

PAL.co, paletizácia, potravinárstvo,

Wyzo sidebot – ukážka z ...

Wyzo™ Sidebot je prvý kolaboratívny delta robot. Ukážka z výstavy. Perfektný je k existujúcim linkám. Jednoducho prisuniete. Integrovaná…

Wyzo sidebot,