Brúsenie plechov pred olejovaním

Ukážka brúsenia plechov pred olejovaním pre slovenského zákazníka v sériovo-kusovej výrobe (každý diel iný rozmer).

Doteraz boli plechy brúsené len manuálne, keďže sa vyžadoval špecifický – náhodný a pritom rovnomerný vzor s hlbokými ryhami v plechu pre preniknutie oleja.

Celkovo prebehlo 5 dní testov, ktoré skončili úspešne. Na videu je použitý nástroj OnRobot s 3M brúsnymi materiálmi Cubitron II.

V reálnom nasadení bude použitá pokročilejšia technológia Nordbo robotics NAC s veľmi rýchlou kompenzáciou prítlaku.

Pracovisko je navrhnuté s 1 operátorom pripravujúcim obrobky pre 2 kolaboratívnych robotov. Doba nastavenia programu pre 1 plochu je cca 2 minúty.

brúsenie a leštenie, OnRobot,

Súvisiace videá