úvod |Universal Robots |UR príslušenstvo | Onrobot | RG6 Gripper
RG6 Gripper

RG6 Gripper

Kolaboratívny griper

Prsty vášho robota

OnRobot RG6 najuniverzálnejší, najbezpečnejší a užívatelsky prívetivý kolaboratívny gripper na trhu. RG2 je certifikovaný spoločnosťou Universal Robots v rámci ekosystému UR+.

Elektrické kolaboratívne grippre OnRobot sú navrhnuté pre bezproblémovú integráciu s kolaboratívnymi robotmi od Universal Robots. Fungujú bez akýchkoľvek externých káblov, takže pohyb robota môže byť vykonávaný bez obáv o umiestnenie káblov.

Rýchla inštalácia a jednoduché programovanie výrazne znižuje čas nasadenia.

Vlastnosti

Neustále požiadavky na zmenu výroby si vyžadujú flexibilé a rýchlo nasaditelné príslušenstvo.

Indikácia uchopenia

Automatická detekcia uchopenia, straty uchopenia, nepretržitého uchopenia a meranie šírky uchopenia eliminujú potrebu manuálneho naprogramovania týchto funkcií.

Komplexný softvérový balík

o 20% kratší čas potrebný na integráciu

Nastaviteľná sila a rozsah

Uchopovacia sila od 3N do 160N a rozsah úchopu 0mm do 160mm.

Žiadne externé káble

Voľný pohyb a umožňuje plnú integráciu s rotačnou hlavou InfiniteSpin robota UR3. Nie je potrebný žiadny čas na aplikáciu káblov.

Plug and play

Jediný skutočný plug and play gripper na trhu

Vymenitelné končeky prstov

Vymenitelné končeky prstvov gripera pre ešte rýchlejšie prestavenie na nové úlohy

Dvojitý gripper

Dvojitá konfigurácia umožňuje ramenu robota vykonávať zložitejšie úlohy, pričom výrazne zvyšuje produktivitu jednoducho tým, že dokáže pracovať s viacerýmí objektami súčasne.

Videá

Balenie a prekladanie byliniek v slenníkoch s OnRobot

V dánskych bylinkových sklenníkoch nasadzujú pre zníženie monotónneho zaťaženia kolaboratívne roboty Universal Robots.

Pri balení použili nový širší typ grippru OnRobot s jemným nastavením sily a rozsahu. Prekladajú tak koreňový systém s rastlinkami a balia ich do obchodných balení.

Na stiahnutie

Certifikované príslušenstvo UR+

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk