Nordbo Flexible Spindle Mount

Patentovaný flexibilný držiak vretena s rotačnou a uhlovou kompenzáciou poskytuje potrebnú flexibilitu na zabezpečenie dokonalého kontaktu medzi vretenom a dielom. Flexibilný držiak vretena kompenzuje prípadnú nesúososť a má regulovateľnú tuhosť nastavením dodávaného tlaku.

NFS-D Flexibilný držiak vretena
Chráňte svoje vretená pred vysokými kontaktnými silami pomocou flexibilného držiaka vretena.

Patentovaný flexibilný držiak vretena s rotačnou a uhlovou kompenzáciou poskytuje potrebnú flexibilitu na zabezpečenie dokonalého kontaktu medzi vretenom a dielom. Flexibilný držiak vretena kompenzuje prípadnú nesúososť a má regulovateľnú tuhosť nastavením dodávaného tlaku.

NFS-D je robustný flexibilný držiak vretena, ktorý sa dobre hodí pri náročných aplikáciách, ako je odihľovanie a odstraňovanie otrepov. Pneumaticky riadená kompenzácia sily umožňuje vretenu prekonať problémy súvisiace s toleranciami, nesprávnym umiestnením dielov a nerovnosťami povrchu. Dodávaním konštantného tlaku vzduchu do vretena umožňuje flexibilný držiak vretena dosiahnuť konzistentnú kvalitu pri automatizácii procesov s použitím vretien.

Nordbo Flexible Spindle Mount prehľad základných veľkostí
Nordbo Flexible Spindle Mount prehľad základných veľkostí

Kľúčové vlastnosti

Séria flexibilných držiakov vretena NFS-D je vybavená funkciami, vďaka ktorým je vhodná na širokú škálu aplikácií.

  • Kompenzuje nesúososť, čím zvyšuje životnosť vretien
  • Viacsmerný náklon až do 5 stupňov
  • Kontrakcia až do 5 mm
  • K dispozícii pre viaceré veľkosti vretien
  • Možnosť prispôsobenia veľkosti
  • Zlepšenie výsledkov odihľovania
  • Použiteľné pre viacerých výrobcov vretien
  • Použiteľné pre všetkých výrobcov robotov
Nordbo Flexible Spindle Mount pri hromadnej automotive produkcii s Naachi robotom

Video

Zrážanie hrán s Nordbo Mimic a Flexible Spindle Mount

Naučíme robota kopírovať pohyby operátora. Riešenie pre high mix – low volume: časté nízkodávkové striedanie výroby a pohybovo či tvarovo náročné aplikácie, ktoré bolo neefektívne riešiť roboticky.

Na stiahnutie

Súvisiace videá