Projekt montážnej linky Dometic s pokročilým riadením Siemens S7

Andrej Bielik

03/31/17

automatizácia | automotive | prípadové štúdie | Stimba | výrobné linky

V marci sme dokončili zaujímavý projekt pre Dometic Slovakia. Dometic je významným svetovým výrobcom vybavenia karavanov – od špeciálnych drezov so zabudovanými plynovými spotrebičmi po špeciálne chladničky a mrazničky.

Východisková situácia. Mali sme za úlohu automatizovať súčasnú montážnu linku „teplého programu“, skrátiť cyklové časy, znížiť chybovosť a tým zmätkovitosť a v neposlednom rade zvýšiť komfort obsluhy. Do času zavedenia linky používala spoločnosť KANBAN systém s manuálnym posúvaním montážnych vozíkov/stolíc medzi 16 stanovišťami (tzv B linka). Zároveň s montážou na hlavnej linke prebiehala aj predmontáž plynových agregátov (tzv A linka) kde pracovali 4 operátori pričom každý realizoval kompletnú predmontáž agregátu. Neboli zavedené elektronické kontrolné mechanizmy a prepojenie jednotlivých operácií so systémom. Takt linky bol veľmi nestabilný (cca 80 sekúnd) – závislý od človeka – ľudský faktor rozhodoval o tom či presun bude trvať 10 alebo 30 sekúnd, za aký čas sa operátor vráti na miesto a podobne. Jediná forma automatizácie bolo trúbenie majáku určujúceho o 5 sekúnd posunutie vozíkov pracovníkmi.

Spolupráca. Konštrukčno-vývojový tím Stimba a tím Dometic spolu vytvorili nový koncept posúvajúci výrobu do súčasného stavu. Využili sme osvedčené montážne postupy, Kanban, usporiadanie pracovísk Dometic. Pridali sme však mnoho prvkov automatizácie, vizualizácie, kontroly, vyhodnocovania, štatistík, uchovávania dát na základe automotive štandartov vyvinutých v spolupráci s STU BA.

Riešenie. Vytvorili sme kostru pracoviska B linky s reťazovým trakčným systémom. Doplnili sme existujúce montážne vozíky o unášače a napojili ich na centrálny informačný systém. Linka umožňuje vyrábať naraz viacero druhov výrobkov, či ich modifikácií. Každý výrobok si so sebou nesie čiarový kód. Po nasnímaní sa operátorovi objaví presný pracovný postup. Automatický systém upozorňuje operátora na zostávajúci čas taktu, umožňuje mu vizuálne a zvukovo požiadať o asistenciu teamleadera, odobrať vadný produkt z linky či v prípade potreby linku zastaviť.
Predmontáž so 4 operátormi bola vybavená automaticky ovládaným otočným stolom, pričom postup predmontáže bol rozdelený na 4 jednoduchšie úkony čo umožnilo skrátiť takt A linky. Obe linky (A linka aj B linka) pracujú nezávisle čiže dočasné zastavenie jednej linky neovplyvní plynulosť chodu druhej aj vďaka gravitačnému zásobníku agregátov medzi linkami.
Zadávanie objednávok je realizované team leaderom z jeho pracoviska pričom sa automaticky načíta číslo produktu aj s plánovaným počtom kusov a operátorom A linky sa zobrazí postup montáže na dotykovej obrazovke.
V súčasnosti je takt linky 60s u zložitejších produktov, jednoduchšie produkty sú vyrábané s taktom 45s čo oproti pôvodným 80s je výrazné zlepšenie.

Štatistika. Každé pracovné miesto a operátor (prihlásený k pracovisku čipovou kartou) sú kontrolovateľné. Objektívne umožňuje vyhodnocovať výkonnosť celej linky  (A + B spolu) a zároveň vyladiť množstvo operácii na linke.

Štatistika umožňuje počas celého dňa sledovať na základe výrobných čísel koľko OK kusov, NOK kusov sa vyrobilo z jednotlivých druhov výrobkov a aký bol plán. Zároveň vyhodnocuje koľko kusov OK  a NOK výrobkov sa vyrobilo za každú hodinu a na základe stanovenej normy vyhodnocuje percentuálnu výkonnosť linky.

V ďalšom kroku bude nasadené sledovanie typov závad a ich vyhodnocovanie počas každej hodiny, či smeny. Údaje môžu byť opcionálne vyhodnotené v databázovom systéme, alebo v exceli.

 

výrobná linka Dometic
Dometc – stanica operátora
Dometic pracovný postup pracoviska
Dometic pracovný postup pracoviska
Dometic team leader
Dometic team leader

Súvisiace články

všetky články

Súvisiace videá

všetky videá

Sme pripravení
na akékoľvek výzvy

V Stimbe sme pomocou kolaboratívnych robotov Universal robots našli riešenia na mnohé problémy automatizácie. Naše riešenia nájdete v rôznych odvetviach priemyslu, svojím prístupom sú často netradičné a prelomové. Prinášame robotiku bližšie k ľuďom.

Ak sa chcete o kolaboratívnej robotike dozvedieť viac, ozvite sa nám. Radi vám predstavíme vaše možnosti!

kontaktujte nás