úvod |Video | OnRobot HEX: Ako hľadať pozíciu zakladania hmatom?

OnRobot HEX: Ako hľadať pozíciu zakladania hmatom?

Ako hľadať pozíciu zakladania hmatom? Pomocou robota?

Mali sme dodatočnú požiadavku, či by robot nevedel nahmatať prítomnosť iného dielu, prípadne vyriešiť zlý tvar textilnej prepážky. Výsledok je na videu. Dali sme systém “5x a dosť”. Skúša v jednotlivých smeroch voľné pozície a keď sa nedá, ide ďalej (kusy pokračujú do lakovne).

Asi pred rokom sme odovzdávali túto aplikáciu k vstrekolisom.

Zadanie bolo: chceme robota, ktorého stačí prisunúť k dopravníkovému pásu zo vstrekolisu, nájde si správne diely aj keď sú nebodaj viaceré na sebe a vloží do /vyťahaných/ textilných priehradiek po dva kusy chrbtom k sebe (kónické). Na rozpoznávanie čiernych, vysokolesklých dielov v priestore úspešne používame Pickit3D vision systém a na nahmatanie používam OnRobot A/S HEX senzor.

Btw. Po úspešnej odovzdávke sme sa dozvedeli, že predchádzajúcich 7 dodávateľov to buď nezvládlo, alebo odmietlo. :) Video je z testovania mimo linku.

Viete si predstaviť použitie funkcie hmatu u Vás vo výrobe? Vieme pomôcť napríklad aj pri dodatočnom rozšírení funkcionality pracoviska. Pickit aj OnRobot dodávame pre rôzne značky robotov / kobotov.

automotive
balenie
injekčné vstrekovanie
manipulácia
montáž
optoforce
Pickit
Všetky videá
3D tlač
AI
automotive
balenie
e-Series
elektronika
gravírovanie
injekčné vstrekovanie
kamera
kontrola kvality
kvalita
leštenie
letecký priemysel
machine learning
manipulácia
metrológia
montáž
nanášanie farby
nanášanie lepidla
návratnosť investície
obaly
obsluha CNC
odlievanie
odstraňovanie ostrapkov
ohraňovací lis
OnRobot
optoforce
osvetlenie
PAL.co
paletizácia
Pickit
potravinársky priemysel
prezentácie
šperky
Stimba aplikácie
textilný priemysel
UR+
UR10
UR10e
UR16e
UR3
UR3e
UR5
UR5e
výskum a vývoj
zdravotníctvo
zváranie
zváranie a plazma

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Ing. Michal Mosný

MD / Konateľ spoločnosti

+421 907 713 202 mosny@stimba.sk

Ing. Andrej Bielik

prokurista, robotika

+421 907 414 389 bielik@stimba.sk