úvod |Universal Robots |UR príslušenstvo | Schmalz
Schmalz

Schmalz

Vákuový gripper

Inteligentný generátor elektrického vákua

Inteligentný generátor elektrického vákua pre manipuláciu s vzduchotesnými a mierne pórovitými výrobkami.
Integrované rozhranie pre riadenie a monitorovanie manipulačného procesu.

Schmalz CobotPump ECBPi bol testovaný a certifikovaný spoločnosťou Universal Robots a je preto ideálny pre použitie s robotmi UR.

Vlastnosti

Neustále požiadavky na zmenu výroby si vyžadujú flexibilé a rýchlo nasaditelné príslušenstvo.

Automatické prispôsobenie

Integrovaná funkcia pre automatické prispôsobenie výkonu procesu manipulácie

IO-Link

Pripojenie IO-Link pre transparentné procesné dáta

Monitoring

Monitorovanie stavu na zníženie chýb a prestojov

NFC

NFC rozhranie pre prenos dát

Quick adaptér

Adaptér pre rýchlu výmeny a širokú škálu možností pripojenia

Smartphone aplikácia

Jednoduchý, priamy prístup k zariadeniu a spracovanie údajov zo smartphonu

Na stiahnutie

Certifikované príslušenstvo UR+

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk