úvod |Universal Robots |UR príslušenstvo | Onrobot | Dual Gripper
Dual Gripper

Dual Gripper

Rozšírenie schopností

Umožňuje nainštalovať dva grippery na jedno rameno

RG2 aj RG6 sú dostupné v konfigurácii Dual Gripper.
Dual Gripper umožňuje bez ďalších prídavných káblov nainštalovať dva grippery na jednom ramene robota.
Tieto dva grippery pracujú ako nezávislé, samostané grippery.

Dvojitá konfigurácia umožňuje ramenu robota vykonávať zložitejšie úlohy, pričom výrazne zvyšuje produktivitu jednoducho tým, že dokáže spracovať viac objektov súčasne.

Vlastnosti

Neustále požiadavky na zmenu výroby si vyžadujú flexibilé a rýchlo nasaditelné príslušenstvo.

Dvojitý gripper

Dvojitá konfigurácia umožňuje ramenu robota vykonávať zložitejšie úlohy, pričom výrazne zvyšuje produktivitu jednoducho tým, že dokáže pracovať s viacerýmí objektami súčasne.

Indikácia uchopenia

Automatická detekcia uchopenia, straty uchopenia, nepretržitého uchopenia a meranie šírky uchopenia eliminujú potrebu manuálneho naprogramovania týchto funkcií.

Nastaviteľná sila a rozsah

Uchopovacia sila od 3N do 160N a rozsah úchopu 0mm do 160mm.

Vymenitelné končeky prstov

Vymenitelné končeky prstvov gripera pre ešte rýchlejšie prestavenie na nové úlohy

Žiadne externé káble

Voľný pohyb a umožňuje plnú integráciu s rotačnou hlavou InfiniteSpin robota UR3. Nie je potrebný žiadny čas na aplikáciu káblov.

Videá

OnRobot Dual RG2 gripper v spoločnosti Grenaa Spaantagning

Dual RG2 sa používa pri výrobe s nízkym objemom v spoločnosti Grenaa s cieľom lepšie využiť obrábacie centrá, zvýšiť produktivitu na CNC a frézovacích strojoch a šetriť čas pri každom výrobnom cykle.

Minimalizuje posuny, čím zvyšuje produktivitu
Zvyšuje kvalitu hotových výrobkov
Krátka doba rekonfigurácie umožňuje jednoduché premiestnenie
Prispôsobiteľné špičky prstov dôležité pre komponenty s rôznou geometriou a náročnými požiadavkami na povrchovú úpravu

Oživenie CNC strojov pomocou RG2 Dual Gripper

Spoločnosť Osvald Jensen znižuje čas cyklu o 12 sekúnd pomocou dvojitého uchopovača od firmy OnRobot. Spoločnosť so sídlom v Kodani zvýšila svoju produktivitu na svojich strojoch CNC tým, že ich dodatočne vybavila dvojitými grippermi RG2 od spoločnosti OnRobot, čo výrazne skracuje čas cyklov a umožňuje pokračovať v produkcii po tom, čo operátori opustili dielňu.

Na stiahnutie

Certifikované príslušenstvo UR+

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk