veríme, že každý komponent
je umelecké dielo

Referencie

Universal Robot UR3

Robot UR3

Automatizácia úloh do 3kg

Vysoko flexibilný robot Universal Robots UR3 zaručuje vysokú presnosť a správnosť fungovania pre menšie výrobné prostredie.

VIAC
Universal Robot UR5

Robot UR5

Automatizácia úloh do 5kg

Ľahký a flexibilný robot Universal Robots UR5 umožňuje automatizovať opakované nebezpečné úlohy so zaťažením do 5 kg.

VIAC
Universal Robot UR10

Robot UR10

Automatizácia úloh do 10kg

Universal Robots UR10 je priemyselný robot, určený pre väčšie úlohy, kde hrá dôležitú úlohu presnosť na spoľahlivosť.

VIAC

Referencie

Universal Robots

kolaboratívny robot
ľudia a roboti na jednom pracovisku

CNC obrábanie

výroba presných
komponentov

Automatizácia

unikátne riešenie pre
integráciu priemyselných robotov

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk