úvod | Automatizácia
veríme, že automatizácia
je budúcnosťou výroby

riešenia pre integráciu priemyselných robotov
vývoj a výroba zariadení
transfer zariadení a výrobných liniek

Integrácia priemyselných robotov

Patríme medzi špecialistov v oblasti robotizácie v segmente strojárenstva, kde máme skúsenosti s tvorbou PLC a prepojením CNC strojov s robotmi, robotickým obrábaním a robotizáciou výrobných liniek v ostatných odvetviach.

Vývoj a výroba
zariadení

Vyriešime každý problém vo výrobe. Vyrábame a vyvíjame špecializované zariadenia. Kompletné výrobné linky, manipulátory a jednoúčelové stroje.

Transfer zariadení
a výrobných liniek

Na základe dlhoročných skúseností so sťahovaním, strojov alebo celých výrobných prevádzok, ponúkame komplexné služby spojené so sťahovaním.

Referencie

Kontaktujte nás


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím

  Ing. Michal Mosný

  MD / Konateľ spoločnosti

  +421 907 713 202 mosny@stimba.sk

  Ing. Andrej Bielik

  prokurista, robotika

  +421 907 414 389 bielik@stimba.sk