Kompletný sprievodca bin-pickingom pre automotive dodávateľov

Začínate aj vo vašej firme premýšlať nad možnosťami automatizácie. Skvelý nápad. Získajte bezplatnú príručku, ktorá vás krok za krokom prevedie možnosťami využitia 3D vision. Získaje prehľad najlepších aplikácií automatizácie v automobilovom priemysle a prípadových štúdií od ľudí, ktorí začínali tam, kde sa práve nachádzate.

V tejto PDF príručke sa dozviete:

 • Koľko dodávateľov pre automotive už automatizovalo bin-picking.
 • Plán automatizácie: kedy začať s 3D vision.
 • Prípadové štúdie aplikácie 3D vision v bin-pickingu.

Po vyplnení formulára vám zašleme PDF príručku na email

PDF príručka je v anglickom jazyku


  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, STIMBA, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1662, 911 01 Trenčín, IČO: 45 347 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22443/R, e-mail: mosny@stimba.sk, telefón: +421 907 713 202 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

  Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

  Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

  SúhlasímNesúhlasím